Nyskapende automatisk måleravlesningssystem for varmemålere utnytter den eksisterende infrastrukturen. 

Resultat: Høy ytelse, lave kostnader.

Inntjening av investeringen: 8 år.


Automatisk måleravlesning

Mobil avlesning av mer enn 60 000 varmemålere med radio

Fjernvarme Fyn, som ligger i Odense (den tredje største byen i Danmark), har byttet ut alle sine varmemålere – omtrent 60 000 målere totalt. Samtidig har det blitt introdusert en virkelig nyskapende løsning for måleravlesning: Byens søppelbiler samler inn dataen fra varmemålerne automatisk.

Det ble bedt om et konsept i stor skala for automatisert måleravlesning, men med behørlig hensyn til tjenesteleverandørens spesifikke behov for data. Løsningen måtte på samme tid være enkel og økonomisk, men uten at det skulle gå ut over datasikkerheten. Disse spesifikasjonene syntes å kreve en skreddersydd løsning.

Resultatet av diskusjonene ble et mobilt radionettverk – en halvautomatisk løsning som reduserer den kostbare og sikkerhetssensitive menneskelige faktoren til et minimum.

Søppelbil-løsning

På et relativt tidlig stadium i prosessen oppstod ideen om å dra nytte av en

allerede eksisterende infrastruktur. Søppelbilene ble i begynnelsen bare nevnt som en humoristisk kommentar, men etter hvert innså alle parter fordelene ved dette: Søppelbilene kjører ikke bare jevnlig, de kommer også tett på hver enkelt husholdning.

Tanken var å bruke "automatiseringen" av denne rutinen ved å utstyre søppelbilene med en sender/mottaker som kan motta signaler fra måleren og administrere dataeksporten til tjenesteleverandøren.

Dermed ble "søppelbil-løsningen" født. En avgjørende faktor var at varmemåleren og leverandøren av systemet, Kamstrup, kunne garantere at sjåføren ikke på noen måte ville bli påvirket av strålingen fra senderen/mottakeren, og at han kunne gjennomføre sitt arbeid uforstyrret.

Systemet krever ingen manuell drift og ingen obligatorisk prosedyre. Dataavlesningen skjer automatisk når søppelbilene kjører sin vanlige rute.

Fra innsamling av energidata til analyse av energidata

Søppelbil-løsningen har spredt seg raskt. I øyeblikket installeres omtrent 40 000 varme- og vannmålere i et multitjenestesystem i Esbjerg. Multifakturering er en åpenbar mulighet med automatisert avlesning.

Den mobile radioløsningen setter driftskostnadene til et minimum. Investeringen vil trolig være innspart innen åtte år. Den viktigste årsaken til kostnadsreduksjonen er den lille arbeidsstyrken som trengs for å samle inn dataen. Men bortsett fra de økonomiske fordelene, benytter Fjernvarme Fyn seg også av en mye mer detaljert oversikt over forbruket til individuelle husholdninger, noe som har ført til at kundeservicen og energirådgivningen har forbedret seg betraktelig. Problemer med forsyning og spesielt uregelmessige forbruksmønstre registreres nå langt tidligere enn før, og i tillegg åpner en mye mer nøyaktig statistikk opp for en mer kontrollert administrering av lasten, basert på nøyaktig kunnskap om energibehov.

Den mobile radioløsningen reduserer driftskostnadene til et minimum, siden det kun trengs en liten arbeidsstyrke for å samle inn data. Fjernvarme Fyn benyttet seg også av en mye mer detaljert oversikt over forbruket til individuelle husholdninger, noe som har ført til at kundeservicen og energirådgivningen har forbedret seg betraktelig.

Odense i Danmark

Kunde: Fjernvarme Fyn

Prosjekt:

- Automatisk løsning for måleravlesning med hjelp av søppelbiler

- MULTICAL-varmemålere

- System for administrering av data

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.