Sikring av energiforsyningen i en vekstøkonomi

Forberedt for Smart Grid

Et høytytende intelligent målersystem er det viktigste byggeelementet.

Med utrullingen av et avansert smartmålersystem er CGE Group, Chiles ledende energileverandør, nå godt forberedt på en full Smart Grid-implementering – og et velfungerende smartmålersystem er det viktigste byggeelementet i fremtidens Smart Grid.

Chile sliter med de typiske problemene som man vinner i en vekstøkonomi: rask økonomisk vekst skaper høyere forbrukerbevissthet og intensiverer behovet for en effektiv styring av etterspørselssiden. Kamstrups trådløse smartmålersystem tillater fleksible tariffer, hjemmeautomasjon og multiforsyningstjenester som er utformet for å lette en stabil energiforsyning.

Sikker energiforsyning

CGE har totalt 2,3 millioner elektrisitetskonsumenter. Prosjektet er blant de første smartmålerprosjektene i Chile.  "Prosjektet er en vital forutsetning for den fremtidige forretningsutviklingen, som inkluderer en sikker og stabil energiforsyning", sier Eduardo Mora, som er Technology & I+D manager hos TECNET (CGE Groups teknologipartner).

Om den 100 % suksessraten for måleresultatene sier Luis Aedo, Loss Control Manager hos TECNET: "Det nye målesystemet gir oss viktige funksjoner som deteksjon av tukling, kontroll av spenningskvalitet, kontroll av effektbegrensninger, kontroll av tap i nett og mulighetene for å registrere lokalt produsert energi som er eksportert til nettet for eksempel fra solcellepaneler. Dette er et stort skritt videre mot en raskere og sikrere måleravlesningsprosess og mer knirkefri fakturering, slik at vi kan yte bedre service og frigi ressurser til andre forretningsmessige mål."

Fleksible tariffer

I forbindelse med årsakene til at man valgte en løsning fra Kamstrup, konkluderer Eduardo Mora: "Blant systemløsningene som vi studerte var Kamstrups løsning mer anvendelig og den virket også som den mest fremtidssikrede løsningen. Kamstrup er mer meget fleksible, da de greier å spesialtilpasse løsningen til våre spesifikke krav."

En tett kartlegging av den enkelte kundens mønster for energibruk vil muliggjøre spesialtilpassede tariffer til glede for kundene, som vil oppleve månedlige besparelser på strømregningen som resultat, og derfor en kraftig motivasjon for å endre vanene for energibruk i en mer effektiv retning", sier Luis Aedo.

Hjemmeautomasjon

Videre vil de leverte smarte målerne gjøre hjemmeautomasjon mulig via flere kommunikasjonsstandarder som Wireless M-Bus, Zigbee og Z-Wave, og den integrerte MUC (Multi-Utility Controller) tillater til og med integrering av fjernavlesning av vann, gass og varme i ett og samme målesystem via samme trådløse teknologi. MUC baner vei for helt nye forretningsområder.

"Blant systemløsningen som vi studerte, vant Kamstrups løsning frem pga. anvendeligheten og at den virket mest fremtidssikret. Kamstrup viser en høy grad av fleksibilitet, da de også kan spesialtilpasse løsningen til våre spesifikke krav."

Eduardo Mora, Technology & I+D manager hos TECNET

Santiago, Chile


CGE Group er ett av de største energikonglomeratene i Chile, med ansvar for distribusjon av 40 % av Chiles kraft, og som betjener mer enn 7 millioner mennesker. www.cge.cl 

TECNET - Et datterselskap av CGE Groups driftstjenester. www.cge.cl

Prosjekt: Forvaltning av intelligente målinger

Tidsramme: 2012
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.