Energi- og vannstyring i industrien

Optimaliser driften ved å bruke høypresisjonsmålinger og visualisering av forbruket

Innsikt er grunnlaget for optimalisering

Når du begynner å måle hvor du bruker energi og vann på alle steder og deler av bedriften din, får du innsikt i hvor du kan optimalisere driften og spare penger. Kanskje glemte renholdspersonellet å stenge vannkranen da de forlot bygningen, eller en produksjonsenhet er ikke innstilt slik den bør være. Uten individuelle målere vil dette mest sannsynlig aldri bli oppdaget. I tillegg kan du reagere umiddelbart på lekkasjer og for høyt forbruk.
Dokumentasjon til myndighetene
Måling av energi- og vannforbruket sikrer at du betaler avgifter basert på faktisk forbruk av energi og vann i stedet for basert på et estimert forbruk. Selskapets skatter og avgifter kan være basert på hvilken type energiforbruk du har. Ved å måle de ulike deler av produksjonsanlegget ditt kan du dokumentere dette overfor myndighetene og sørge for at du betaler kun det du skal.
Visualiser energiinnsparingene
Mange bedrifter har ambisjoner om en mer bærekraftig produksjon. Med individuelle målere kan vi hjelpe deg med å holde et øye på om du når dine mål. Ved hjelp av den løsningen vi tilbyr kan en  kontinuerlig  følge effekten til energieffektiviseringstiltakene, og justere disse hvis nødvendig.

Denne innsikten i ditt energi- og vannforbruk kan også fungere som dokumentasjon for CSR-profil, karbonutslipp og klimaregnskap.

Alle målerdata presenteres selvsagt i ett system - alt fra vann til oppvarming, kjøling og strømforbruk.

Målerløsninger du kan stole på - i dag og i fremtiden

Vi har  lang erfaring med produksjon av pålitelige, høynøyaktige målere som opprettholder målenøyaktigheten i hele sin levetid. Mer om de tekniske egenskapene til målerne

Vi er forpliktet til å kontinuerlig utvikle produkter som er ledende innen området energi- og vannstyring og å sikre at våre systemer og løsninger oppfyller fremtidens behov.

Derfor har vi alle nødvendige sertifiseringer og akkrediteringer, som for eksempel ISO 9001, ISO27001, MID etc.

Mer om kvalitetsstyring
Fleksibilitet gir deg kontroll
Med Kamstrups energistyringsløsninger er du ikke bundet til et bestemt system. Våre løsninger er basert på den åpne kommunikasjonsstandarden trådløs M-Bus. Dette gir den nødvendige fleksibiliteten til å gradvis tilpasse systemet til behov og forhold, og til å møte kravene til fremtidige avlesningssystemer. 

Integrasjon med andre programmer som BMS- eller ERP-systemer er enkelt. I tillegg er lengden på våre kontrakter fleksible, og tjenester og supportavtaler kan tilpasses dine behovene og ønsker.

Alt dette sikrer at du alltid har en målerløsning som er helt riktig for deg.
Vår ekspertise, din fordel
Med Kamstrup er et helt program av intelligente vann- og energiløsninger tilgjengelig for deg. Vi er spesialister på måling, datainnsamling og analyse, og over hele verden har energi- og vannverk valgt å jobbe med Kamstrup i mange år på grunn av vår kompetanse. Basert på denne ekspertisen har vi utviklet løsninger som er skreddersydd for andre områder, som administrasjon av energi- og vannforbruk i industrianlegg. 

Vi har vært i bransjen siden 1946 og har AAA-kredittrangering. Se vår årsrapport  for mer informasjon.
 
Se den tekniske dokumentasjonen

Relaterte områder

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.