Smart varmemåling

For høyere effektivitet

Innfrir morgendagens energiutfordringer i dag

Etter hvert som det globale energibehovet og urbaniseringen fortsetter å øke, brukes også fossilt brensel opp og miljøkostnadene knyttet til energiproduksjonen øker. Dette forsterker behovet for ikke bare å redusere forbruket, men også å forbedre effektiviteten forbundet med hvordan energi produseres, håndteres og distribueres. 

Resultatet er at forsyningsselskaper må bli mer energieffektive samtidig som de optimaliserer operasjoner, øker kostnadseffektiviteten og yter enda bedre service til sluttbrukere.
Smartmåling er en viktig del av løsningen fordi du ikke kan optimalisere det du ikke måler. Hyppig og nøyaktig målerdata gir forsyningsselskap sanntidsinnsikt om fordelingsnettet, sluttbrukerne og bygningene de forsyner. Denne kunnskapen lar dem ta smarte avgjørelser som gir merkbare besparelser i dag samtidig som de også imøtekommer utfordringene og mulighetene til fremtidens intelligente energisystem.

Hos Kamstrup ønsker vi å være din partner på denne reisen. Nedenfor deler vi vår kunnskap og syn på virkeligheten innen energieffektiv varmeforsyning.

What's next

Hos Kamstrup har vi bygget opp en strukturert og inspirerende platform som gjør det lett for deg å ta det neste skrittet mot en bærekraftig virksomhet

Den energieffektive varmeforsyningen

Fjernvarme står overfor en ny energivirkelighet – en virkelighet hvor smartmåling danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre databasert kunnskap til fjernvarme. 

Last ned vårt faktaark og se nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og oppdag viktigheten av effektivitet og oversikt – hele veien frem til sluttbrukeren.

Verdien av data

Smartmåling bidrar med intelligens til fjernvarme. Med kunnskapen som kan utledes fra hyppige målerdata, kan forsyningsselskapet optimere operasjoner og forbedre energieffektiviteten, og slik skape merverdi for seg selv og kundene sine.

Kombinert varme og kjøling

Enten det kreves oppvarming i kalde måneder eller kjøling i sommervarmen, kan Kamstrups målere levere løsningen via ett enkelt målersystem. Det trenges bare ett røropplegg for varme- og kjøleenergi - hvilket sparer brukeren for å installere to separate systemer.

Nøyaktighet på lang sikt

Riktig fakturering krever pålitelige data, og dermed korrekte målinger.

Energimåleren er et måleinstrument akkurat som bensinpumpa eller vekta hos slakteren. Kundene stoler på at den er nøyaktig, og derfor er det også viktig å kunne demonstrere denne nøyaktigheten.

Fjernvarmekonseptet

Danmark har den høyeste tettheten med fjernvarmetilkoblinger, da mer enn 60 % av husholdningene er tilkoblet nettet. Derfor finnes det mange leverandører til fjernvarmebransjen i Danmark. Kamstrup er en av disse, og har hatt stor nytte av et progressivt hjemmemarked, slik at vi i dag har markedets mest innovative varmemåleløsninger. Se filmen om det danske fjernvarmekonseptet.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.