Systemets ytelse

Trådløs kommunikasjon vinner frem

Trådløs kommunikasjon

Det sikre valget for fremtidens Smart Grid-systemer

Kamstrup har valgt å fokusere på trådløse kommunikasjonsløsninger i stedet for PLC-basert kommunikasjon. Grunnen er at trådløs kommunikasjon etter vårt syn er en mer fleksibel, stabil og sikker løsning med tanke på fremtidens Smart Grid-systemer.

Det er et faktum at stadig flere enheter som varmepumper, solcellepaneler, el-biler og lavenergipærer 

installeres i strømnettet, og at dette skaper støy. Resultatet er betydelig mer støy i strømnettet som samtidig - sett over et 24 timers gjennomsnitt - belastes tettere opp til maksimal belastning. Et av ønskene for Smart Grid er muligheten til å koble inn og ut f.eks. el-biler og varmepumper i perioder med høy belastning.

spørsmål i forbindelse med PLC-baserte kommunikasjonsløsninger, da styresignalene knapt nok kan sendes gjennom de støyete kablene. Det samme spørsmålet må ventes å være relevant når det sendes alarmer fra målere til systemer som kan håndtere slike alarmer. Samtidig later PLC-systemene til å forstyrre sluttbrukerens elektronikk, slik at utstyr tilfeldig slår seg på som følge av signaler i PLC-systemet.

Trådløs kommunikasjon

Den trådløse kommunikasjonen fungerer uavhengig av betingelsene i strømnettet, og belastningsproblemene unngås derfor fullstendig med en radiobasert løsning. Et trådløst kommunikasjonssystem kan f.eks. sende og motta alarmer om belastningsproblemer selv i spissperioder. Dette gjør at forsyningsselskapet kan reagere tidlig ved overbelastning.

Kamstrup tar ingen forbehold når det handler om elektromagnetiske forstyrrelser, hvilket betyr at verken elektronisk utstyr eller måleravlesningenes stabilitet påvirkes av slike forstyrrelser. Uten forbehold garanterer Kamstrup en avlesningsytelse på 99,8 %.

Vi har investert en hel del av utviklingskostnadene våre i datainnsamleren, som distribuerer nettverksløsningens informasjon til konsentratoren. Dette gir det selvkonfigurerende radionettet kort svartid og ekstremt høy datakapasitet.

Lavere kostnader

Lave datakommunikasjonskostnader pga. det lave antallet konsentratorer

Kostnadene faller med trådløs kommunikasjonsinfrastruktur, da en konsentrator kan støtte inntil 1000 målere, samtidig med at antall konsentratorer er uavhengig av antallet 10/0,4 kV sekundære understasjoner.

Dette sikrer også lave datakommunikasjons 

kostnader, da det kun kreves en datakommunikasjonslinje per konsentrator. I løsningsbasert PLC brukes typisk en konsentrator per sekundære understasjon og langt flere konsentratorer, hvilket gir høyere vedlikeholds- og kommunikasjonskostnader.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.