Datasikkerhet

Beskyttelse fra A til Å

Innebygd sikkerhet

Gode sikkerhetstiltak gir feilfri og sikker drift

Smarte målere, kommunikasjonsmessig infrastruktur og IT-systemer er byggeklossene i et Smart Grid-system. Betydelig skade kan oppstå i kjølvannet av ondsinnede angrep, naturkatastrofer eller menneskelige feil som gir avbrudd i infrastrukturen, og dermed Smart Grid-systemet.
For å sikre feilfri og sikker drift, kreves det solide sikkerhetstiltak i alle elementer og på alle nivåer. Sikkerheten må være en integrert del av arkitekturen og innlemmes i systemet helt fra start.

Vår intelligente OMNIA målerløsning bruker de siste nye sikkerhetsstandardene, teknologiske løsningene og metodene for å sikre beskyttelse av enhetene og kommunikasjonssystemet fra start til slutt.

Høyt sikkerhetsnivå

For å oppnå sikre forsyningsprosedyrer, har Kamstrup et bredt syn på sikkerhet som er solid forankret i en generell overordnet sikkerhetspolitikk. 

Den holistiske tilgangen til sikkerhet sikrer at de innebygde tekniske sikringstiltakene er tilsluttet og bidrar til systemets totale sikkerhet. Den sikrer også at de organisatoriske prosessene for utvikling, produksjon og implementering støtter det endelige målet om å levere et sikkert system til forsyningssektoren.


MDM (OMNIA Smart Grid Suite)

OMNIA sikrer et høyt sikkerhetsnivå, enten det handler om måleravlesninger, tilgang til loggfiler eller opplastning av ny original programvare til alle nettets målere. Personer som mangler godkjenning nektes adgang til sensitiv informasjon (personvern) og kommandoer som kan brukes til å avbryte strømforsyningen eller manipulere målerdata (datasikkerhet).


Sikkerhetsarkitektur

OMNIAs sikkerhetsarkitektur følger en dyptgående forsvarsstrategi for å redusere virkningen av enkeltstående feil/brudd. Ryggraden er det siste nye innen kryptering, som dekker all kommunikasjon i og mellom enhetene for å hindre inntrengere i å lese og/eller manipulere data og kommandoer. 

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.