READy Manager

Zo veel meer dan het meten van verbruik alleen

Meterdata optimaal benutten met READy Manager

Als u een READy-systeem hebt, beheert u uw meters en meterdata in het computerprogramma READy Manager, zowel bij walk-by/drive-by uitlezing als bij een netwerk.

Verbruik meten en factureren zijn belangrijke taken voor een waterbedrijf. Water slim meten is echter meer dan verhoogde nauwkeurigheid en correcte facturatie. Het gaat ook over het ontwikkelen en verbeteren van de relatie met consumenten. Het gaat over activiteiten optimaliseren, kwaliteitscontrole, bescherming van inkomsten, activabeheer en nog veel meer.

Het gaat om het kunnen maken van de juiste keuzes en investeringen - gebaseerd op meer dan alleen schattingen en theoretische modellen. 
Meterdata kunnen voor veel meer gebruikt worden dan enkel nauwkeurige facturen. Met meer kennis over het distributienet en het beter benutten van data hebt u voortdurend toegang tot actuele kennis over verbruik, koeling, druk en non-revenue water. Daarnaast hebt u de hulpmiddelen om deze kennis om te zetten in concrete verbeteringen, energieoptimalisaties, minder waterverspilling en minder lekkages.

Met andere woorden: op een intelligente manier problemen oplossen en uw netwerk optimaliseren.

Met een slimme meetoplossing van Kamstrup krijgt u eenvoudige toegang tot al uw gegevens, inclusief een aantal hulpmiddelen waarmee u proactief kunt plannen en werken. Bovendien krijgt u exacte meterstanden voor het nauwkeurig factureren van consumenten. 

Beginnen

READy Manager heeft een eenvoudige gebruikersinterface met een startscherm en pictogrammen waardoor het intuïtief en gemakkelijk te gebruiken is.

READy Manager ondersteunt veel verschillende data-indelingen en biedt flexibele mogelijkheden voor het importeren en exporteren van data. Het is eenvoudig om een bestaande klantendatabase in het systeem te integreren. Verbruiksgegevens kunnen naar uw facturatiesysteem of een e-mail geëxporteerd worden, zowel handmatig als via geautomatiseerde opdrachten.

Op een intelligente manier problemen oplossen en het distributienet optimaliseren

Slim meten bestaat uit zo veel meer dan verbruiksmetingen. Het optimaal benutten van gegevens is sterk afhankelijk van hoe ze gepresenteerd en gebruikt worden. Daarom biedt READy Manager een groot aantal hulpmiddelen speciaal voor moderne bedrijven. Met deze hulpmiddelen kunt u een overzicht krijgen en uw meterdata ten volle benutten.

Focus op probleemoplossing en optimalisatie
Om een overzicht te krijgen van het verbruik en andere parameters in verschillende delen van uw distributienet, kunt u uw meters groeperen in READy Manager. U kunt groepen maken op basis van geografie of groepen klanten maken van wie u het verbruik nauwkeuriger wilt volgen.
In sommige gevallen kan het nuttig zijn om vaker toegang tot data te krijgen met een zeer kort uitleesinterval om zodoende de nodige informatie te krijgen.

Daarom kunt u in READy Manager prioriteit geven aan vijftig strategisch belangrijke meters. Deze geprioriteerde meters worden elke 5 minuten uitgelezen. De geprioriteerde meters kunnen residentiële meters zijn, grotere debiet- en districtmeters of druksensoren. Als uw analytische behoeften veranderen, kunt u altijd wijzigen welke meters met prioriteit uitgelezen worden. 
Het grote geheel
Bovendien kunnen meterdata in READy Manager gevisualiseerd worden als staafdiagram en kan het verbruik gekoppeld worden aan alarmen of informatiecodes. Hierdoor kan het verbruik van verschillende meters gemakkelijker vergeleken worden en kunnen lekken, slechte koelingen of andere onregelmatigheden in het distributienet geïdentificeerd worden of aan eindgebruikers gekoppeld worden.   

Als de gebeurtenissen voorafgaand aan een gesprongen leiding of lek bekend zijn, kunnen de begintijd en locatie gemakkelijker geïdentificeerd worden. Zodoende kan het probleem sneller verholpen worden waardoor de waterverspilling beperkt blijft.

Uitlezen op afstand met READy

Om volledige toegang te kunnen krijgen tot de vele mogelijkheden voor analyse en optimalisatie binnen READy Manager, moeten uw meters uitgelezen worden via een READy-netwerk. 

Met READy-netwerkuitlezing worden al uw meters elke dag of elk uur automatisch uitgelezen door één of meer dataconcentrators. 
Een dataconcentrators bestaat uit één of twee antennes die het signaal van de meters oppikken, en een zender die de gegevens verzendt naar uw READy Manager.

“We kunnen meterdata ineens voor meer dingen gebruiken dan alleen voor facturatie. We kunnen nu analyseren, problemen oplossen en mogelijkheden voor verbetering vinden, wat voorheen niet mogelijk was.” Marc Roar Hintze, CEO, Assens stadsverwarming.

Waterverlies beheersen

READy Manager beschikt over een effectieve analysefunctie voor waterverlies waarbij u constant op de hoogte blijft van de hoeveelheid water die verspild wordt binnen het volledige net of in bepaalde gebieden. In plaats van één jaarlijkse berekening van waterverspilling, kunt u nu een realtime overzicht krijgen en reageren zodra er een toename is in een bepaald gebied. 

U kunt lekken en gesprongen leidingen veel eerder ontdekken waardoor u non-revenue water kunt beperken. Door waterverspilling van verschillende secties te vergelijken kan READy Manager ook gebruikt worden om actief naar lekken te zoeken om gefundeerd te prioriteren en te dimensioneren bij renovatie van het distributienet. Zodoende kunt u actie ondernemen waar dat het hardst nodig is en waar u de meeste waarde creëert voor zowel het nutsbedrijf als de consument.

Druk meten en optimaliseren zorgt voor vele voordelen

De algemene druk en het aantal drukschokken binnen uw distributienet zijn van invloed op zowel het energieverbruik voor het pompen van het water als het aantal lekken en gesprongen leidingen. Er is een duidelijke correlatie tussen de maximale druk en het aantal gesprongen leidingen. Desondanks is kennis over druk vaak beperkt tot informatie over de winningsdruk in combinatie met sporadische metingen.

Met een READy-netwerk en een aantal Kamstrup PressureSensors kunt u informatie verzamelen over de druk binnen uw distributienet en waardevolle kennis vergaren over de mogelijkheden voor optimalisatie van de druk.

Vaak zal het mogelijk zijn om, ofwel gedurende bepaalde periodes ofwel permanent, de algemene druk van het net te verlagen, wat resulteert in concrete voordelen in de vorm van lagere operationele en energiekosten, alsmede een duidelijke afname van waterverspilling. Door de druk te minimaliseren en het aantal drukschokken op het net te beperken, wordt de algehele belasting van het distributienet beperkt, wat de levensduur van de verschillende componenten verlengt. 

Neem contact met ons op

Zend ons uw verzoek en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Onderwerp *
* Selecteer A.U.B. een onderwerp
Interesse *
* Selecteer één of meerdere van uw interesses
* Laat ons weten waarom u contact met ons opneemt
* Voornaam is een verplicht veld * First name is invalid
* Achternaam is een verplicht veld * Last name is invalid
* E-mailadres is een verplicht veld * Voer een geldig e-mailadres in
* Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. Probeer opnieuw of neem contact op met Kamstrup * Ongeldige bedrijfsnaam
* Postcode is een verplicht veld * Postal code is invalid
* Plaatsnaam is een verplicht veld * City is invalid
* Land is een verplicht veld
* Telefoonnummer is een verplicht veld * Phone is invalid * Phone is invalid
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om statistische gegevens van gebruikers te verzamelen zodat wij onze website kunnen verbeteren. U accepteert het gebruik van cookies door verder te gaan op deze website of door deze banner te sluiten. Lees meer.