Type

MAG 8000 is een magnetisch-inductieve watermeter voor sectiebewaking en districtsmetingen.

In een elektromagnetische (MAG) meter, wordt een magnetisch veld gebruikt dat loodrecht staat op de doorstroomrichting. Zodra elektrisch geleidend water door het magnetisch veld stroomt, wekt dat een elektrische spanning op die evenredig is aan de doorstroomsnelheid. Omdat de binnendiameter van de meter bekend is, kan het volumetrische debiet dan worden berekend. Deze techniek vereist dat het gemeten water geleidend is, d.w.z. dat het ionen moet bevatten en dat het leidingoppervlak elektrisch geïsoleerd dient te zijn.