Intelligente Auto Detect

MULTICAL® 803 beschikt over de functie Auto Detect, waarmee het rekenwerk zowel de aangesloten ULTRAFLOW® volumedelen als het type aangesloten temperatuurvoelers automatisch detecteert en vervolgens zichzelf hiervoor configureert.

Deze intelligente eigenschap vermindert het risico op installatiefouten en de daaruit voortkomende kosten ten gevolge van extra bezoeken aan de installatie.