Vloeistoffen beneden nul

Het rekenwerk van de MULTICAL® 603 kan worden geconfigureerd voor water/glycol mengsels van -40…+140 °C en is dus ook geschikt voor mediumtemperaturen beneden nul. Bij toepassing in installaties waar temperaturen beneden nul graden Celcius kunnen worden verwacht, is het belangrijk om temperatuurvoelers en volumedelen te kiezen die hiervoor geschikt zijn. Water/glycol mengsels hebben een lagere specifieke warmtecapaciteit ten opzichte van water. Kamstrup's rekenwerk voor "mixed fluids" kan hiervoor compenseren en zo precieze metingen realiseren, ongeacht de chemische samenstelling van het medium in de installatie.

Om hoge nauwkeurigheid te waarborgen, ongeacht chemische samenstelling, kan de MULTICAL® 603 compenseren voor de unieke specifieke warmtecapaciteit in elke toepassing. Variant ”M” (Mixed Fluids) is compatibel met de meest gebruikte antivriesmiddelen, bijv. ethyleenglycol en propyleenglycol.

Meer weten