NOM met Kamstrup

Betrouwbare en veilige meetdata

‘De monitoring van NOM-woningen levert data die streng beveiligd dient te zijn.’

Meer meetdata
Een nul-op-de-meter (NOM) woning, gerenoveerd of nieuw gebouwd, is een woning die in principe net zoveel energie opwekt als verbruikt. De meter blijft echter niet op nul staan. Integendeel: een NOM-woning vraagt juist meer meetdata over het verbruik van warmte, warm tapwater en elektriciteit dan een traditionele woning. Ook de opgewekte hoeveelheid energie zal bekend moeten zijn. Peter-Paul Kuipers is algemeen directeur van Kuipers Electronic Engineering.

Bedrijfsonderdeel TMX is specialist in het ontwikkelen en aanbieden van telemetriesystemen voor het op afstand beheren van technische installaties. Kuipers legt uit waarom betrouwbaar en veilig meten zo belangrijk is. 

Betrouwbare meters
Kamstrup produceert en levert hoogwaardige MID-gecertificeerde meters voor warmte en water en krijgt veel vragen over NOM-monitoring. Hiervoor werkt het bedrijf nauw samen met enkele gerenommeerde partijen in de markt.

Een belangrijke partner is Mijnenergiebundel

waarin Watch-E en TMX de krachten hebben gebundeld. Meer nog dan bij een ‘traditionele woning’ is het van belang te meten en daarmee te weten of een NOM-woning, zowel nieuwbouw als renovatie, naar behoren functioneert. Corporaties en ontwikkelaars transformeren of bouwen een woning met de garantie dat deze voor een lange periode presteert conform NOM.

Kuipers: ‘Het is van belang om te kunnen aantonen wat het verbruik en de elekriciteitsopwek is van een woning. En welk deel van het verbruik is gebouwgebonden en welk deel gebruiksgebonden? Wat als de ene bewoner dagelijks in bad gaat en een ander één keer per week een douche neemt? En hoe zit het met de opgewekte hoeveelheid energie? Met andere woorden: voor NOM-woningen geldt meten = weten.’ 

Energieprestatievergoeding
Het realiseren van een NOM-woning brengt (extra) kosten met zich mee. Die kunnen worden gedragen omdat er na renovatie of oplevering alleen nog minimale

kosten voor energieverbruik zijn. Bij verhuur worden die kosten door woningcorporaties  doorberekend via de Energieprestatievergoeding (EPV).

’De in 2016 tot stand gekomen wetgeving vereist de inzet van onafhankelijke en betrouwbare EPV-managementtools’, licht Kuipers toe. ‘Daarmee worden de energieprestaties van een NOM-woning gedurende de contract- en levensduur gemonitord. Met behulp van slimme meters en helder interpreteerbare data kunnen partijen laten zien en controleren of de overeengekomen afspraken worden nagekomen. Deze data dient betrouwbaar te zijn; qua juiste registratie maar ook qua bescherming van persoonsgegevens conform de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit stelt de nodige eisen aan de veiligheid van datacollectie en -verwerking. TMX voldoet aan die eisen. De data die onze EMX400 datalogger in elke woning afzonderlijk verzamelt, wordt naar een gecertificeerd en beveiligd datacenter van TMX gestuurd via secure verbindingen .’

End-to-end oplossing

Mijnenergiebundel biedt betrokken partijen, zoals woningcorporaties, aannemers en bewoners, een onafhankelijke end-to-end oplossing voor de monitoring van zeer energiezuinige woningen. Een onafhankelijk, veilig en betrouwbare oplossing van hard- en software om inzicht te krijgen in de energieprestaties. Bovendien is het een eenvoudig te installeren plug&play systeem. 

Kuipers tot slot: ‘De monitoring van NOM-woningen levert data die streng beveiligd dient te zijn conform de AVG. Security is een belangrijke voorwaarde om hier aan te voldoen. En met de nauwkeurige en kwalitatief goede meters van Kamstrup in combinatie met onze oplossing voor de verwerking daarvan lukt dat betrouwbaar en feilloos, dat bewijzen we elke dag weer.’

Mijnenergiebundel biedt woningcorporaties, aannemers en bewoners een onafhankelijke end-to-end oplossing voor de monitoring van zeer energiezuinige woningen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om statistische gegevens van gebruikers te verzamelen zodat wij onze website kunnen verbeteren. U accepteert het gebruik van cookies door verder te gaan op deze website of door deze banner te sluiten. Lees meer.