De klanten geld besparen en een optimaal stadsverwarmingssysteem garanderen

Optimalisering warmte-energie

Het meest robuuste metertype op de markt voor grootverbruikers

Niels Ladefoged van stadsverwarming Viborg in Denemarken is het levende bewijs dat er altijd een betere oplossing bestaat. Verschillende jaren heeft hij actief aan het onderzoek en de ontwikkeling van de Kamstrup producten bijgedragen door wensen en eisen kenbaar te maken en zijn medewerking te verlenen. En mensen luisteren naar Niels Ladefoged, die al meer dan 25 jaar in de stadsverwarmingshandel zit en als servicetechnicus in een meterpark met 7.838 installaties werkt.


Niels Ladefoged werkt sinds 1996 bij stadsverwarming Viborg. In 2000 legde hij de eerste steen voor de volledige vernieuwing van het meterpark – een project waarbij Kamstrup als leverancier van warmtemeters kwam kijken.


Grote warmteconsumenten verdienen meer

Het was daarom vanzelfsprekend dat stadsverwarming Viborg in 2009 een

van de eerste was om de nieuwste warmtemeter van Kamstrup, de MULTICAL 801, bij hun grootverbruikers te installeren.


De MULTICAL 801 onderscheidt zich als het meest robuuste metertype op de markt. Wat betreft functies en ontwerp is deze meter gemaakt met het industriële en commerciële segment in het achterhoofd dat gewoonlijk zeer robuuste apparatuur eist.


"MULTICAL 801 bedient onze grootverbruikers precies goed", zegt Niels Ladefoged. "Dit soort consumenten beschikt vaak over gebouwautomatisering en zal ervan profiteren als de warmtemeter en daarbij het warmteverbruik bij het regelsysteem wordt betrokken. Zij moeten maandelijks voor hun warmteverbruik rekenschap afleggen en omdat deze meter ruimte heeft voor twee communicatieformulieren, kunnen zowel zij als wij data van de meter verzamelen, ook al

lezen zij via LON naar CTS uit en wij via radio."


En dan heeft deze meter een display met achtergrondverlichting, een klein detail dat Niels Ladefoged erg weet te waarderen: "Een meter wordt bijna nooit ergens geplaatst waar deze functie niet handig is! De MULTICAL 801 energiemeter is prima geschikt voor onze grootverbruikers."


Tot nog toe is de MULTICAL 801 bij een handvol grootverbruikers geïnstalleerd.


Energieadvies

Van de 14 werknemers bij stadsverwarming Viborg werken er twee bij energieadvies. Veel van dit advieswerk is op de informatie van de warmtemeters gebaseerd. In Viborg worden meters elke maand uitgelezen en, in geval van afwijkingen van het normale verbruikspatroon, ontvangt de klant een schriftelijk aanbod voor energieadvies.


"Als we de teruglooptemperatuur met slechts één graad kunnen verlagen, behalen we een jaarlijkse besparing van bijna 30.000 euro." 

Niels Ladefoged, servicetechnicus bij stadsverwarming Viborg

Alle functies benut

Meer analysedata zorgt voor een betere opsporing van afwijkingen en minimale verliezen in het netwerk

In feite is stadsverwarming Viborg een van die nutsbedrijven die alle functies van de warmtemeters benut. De reden is eenvoudig: des te meer data u ontvangt om te analyseren, des te beter en sneller kunt u afwijkingen opsporen en verliezen in het netwerk minimaliseren. Alle meters in privéhuishoudens worden daarom met een optie voor het loggen van uurwaarden besteld, zodat de verbruiksdata tot op uurbasis kunnen worden geanalyseerd.


Tarifering legt de basis voor besparingen

Het doel is besparingen te bereiken – bij de exploitatie en bij de klanten. Stadsverwarming Viborg heeft besloten dat alle opgelegde energiebesparingen in het eigen netwerk moeten worden behaald en dat is waarom het hele systeem moet worden ingekort.


De tarieffunctie in de meters is een aantal jaren bij wijze van financiële stimulans gebruikt om de teruglooptemperatuur te tariferen. Dit heeft

niet alleen een effect op het energiebewustzijn en de spaarzaamheid van de klanten maar ook op de bedrijfsvoering van het nutsbedrijf. "Als we de teruglooptemperatuur met slechts één graad kunnen verlagen, besparen we jaarlijks bijna 30.000 euro", legt Niels Ladefoged uit en hij vult het aan met een voorbeeld van een grootverbruiker die vanwege een te lage delta T 240.000 euro extra moest betalen; twee jaar later toen hij zijn warmte-installaties geoptimaliseerd had, ontving hij een extra 107.000 euro.


Privéradionetwerk

Stadsverwarming Viborg heeft moeiteloos toegang tot de veelheid aan verbruiksdata omdat de meeste meters in het netwerk met een radiomodule zijn uitgerust en via het eigen radionetwerk van het nutsbedrijf worden uitgelezen. "Oorspronkelijk waren de meters met een telefoonmodem uitgerust, maar de afhankelijkheid van de telefoonmaatschappij was soms

een obstakel. Wij runnen nu ons eigen radionetwerk.


De software voor het uitlezen van meters, die in het radionetwerk is verbonden, wordt op de eigen servers van stadsverwarming Viborg geplaatst en het nutsbedrijf zelf bedient het systeem. "Ik had de leiding over de invoering van het systeem – een spannend maar ook veeleisend proces", vertelt Niels Ladefoged. "We breiden het systeem regelmatig uit en daarom is het zinvol dat wij het zelf bedienen. En nadat de meters zijn ingebouwd, loopt alles automatisch en hoeven wij niet meer in te grijpen."


De toekomst zal duurzaam zijn

Stadsverwarming Viborg kreeg eerder al haar warmte-energie van Viborg Kraftvarme A/S (Viborg CHP), maar er bestaan nieuwe plannen voor de toekomst. Er staat een fabriek voor afvalverbranding gepland en er wordt verwacht dat deze tot 50% van de warmteverkoop van stadsverwarming Viborg gaat produceren.
Viborg stadsverwarming, Denemarken

Jaarlijkse warmteverkoop ca. 200.000 MWh

293 km distributiesysteem
7.838 installaties
Ca. 500 grootschalige/industriële klanten

Project:

- Totale vernieuwing van de warmtemeters

- Warmtemeters MULTICAL 801, MULTICAL 601, MULTICAL CDE

- Op radio gebaseerde uitlezing van alle warmtemeters

- Uitgevoerd door stadsverwarming Viborg


Periode: 2000 en 2009

Contact opnemen voor meer informatie

Stadsverwarming Viborg (Viborg Fjernvarme)
Niels Ladefoged, servicetechnicus
Håndværkervej 6 
DK - 8800 Viborg 
Tel: +45 87 27 58 00
post@viborg-fjernvarme.dk
Kamstrup
Industrivej 28, Stilling 
DK-8660 Skanderborg 
Tel: +45 89 93 10 00 
info@kamstrup.com
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om statistische gegevens van gebruikers te verzamelen zodat wij onze website kunnen verbeteren. U accepteert het gebruik van cookies door verder te gaan op deze website of door deze banner te sluiten. Lees meer.