Stadsverwarming

Slim meten van warmte

Energie-uitdagingen van morgen, vandaag al het hoofd bieden

Aangezien de wereldwijde vraag naar energie en de verstedelijking blijft groeien, raken de bronnen voor fossiele brandstoffen uitgeput en nemen de economische kosten en milieukosten van de energieproductie toe. Deze ontwikkelingen onderstrepen – naast de behoefte voor het terugbrengen van de consumptie – de noodzaak tot het verbeteren van de efficiëntie waarmee energie wordt geproduceerd, beheerd en gedistribueerd.

Het gevolg hiervan is dat leveranciers vandaag de dag genoodzaakt zijn om zuiniger met energie om te gaan, maar tegelijkertijd ook de bedrijfsvoering te optimaliseren, de kostenefficiëntie te verhogen en een betere service aan eindgebruikers te bieden.

Het slim meten van energie is een centraal onderdeel van de oplossing, omdat het niet mogelijk is om iets te optimaliseren wat niet is gemeten. Frequente en nauwkeurige meterdata bieden leveranciers realtime inzichten in hun stadsverwarmingsnetwerk, gedrag van eindgebruikers en de gebouwen waaraan ze leveren. Met deze kennis kunnen ze slimme beslissingen nemen die niet alleen vandaag voor concrete besparingen zorgen, maar ook de uitdagingen en mogelijkheden van de toekomst voor een intelligent energiesysteem het hoofd kunnen bieden.


Als Kamstrup willen wij graag uw partner zijn op deze route naar de toekomst. Hieronder delen we onze kennis en visies over de realiteit van een energiezuinige warmtevoorziening met stadsverwarming.

What’s Next

Bij Kamstrup hebben we een gestructureerd en inspirerend platform met diverse mogelijkheden ontwikkeld. Zo kunt u de volgende stap zetten richting duurzaam ondernemen.

De energiezuinige warmtevoorziening

Stadsverwarming heeft te maken met een nieuwe realiteit. Een realiteit waarin slimme metingen de basis vormen voor hoge energie-efficiëntie door stadsverwarming te voorzien van op data gebaseerde kennis. 

Download onze whitepaper voor een nadere beschouwing van de karakteristieken van een slim energiesysteem en verken het belang van efficiëntie en transparantie, tot de eindgebruiker aan toe.

De waarde van data

Slimme metingen maken stadsverwarming intelligenter. Met de kennis die gehaald kan worden uit frequent uitgelezen meterdata kunnen leveranciers hun werkzaamheden optimaliseren en de energie-efficiëntie verbeteren om zo extra waarde te creëren voor hen en voor hun klanten.

Gecombineerde warmte en koude

Wanneer verwarming nodig is in de koudere maanden en koud water nodig is voor airconditioninginstallaties in de warme zomermaanden, dan bieden de meters van Kamstrup de oplossing voor een gecombineerde meting. Voor warmte en koude is slechts één leidingsysteem nodig. Daardoor is het niet nodig twee gescheiden systemen te installeren, waarmee kosten worden bespaard.

Langetermijnnauwkeurigheid

Correcte facturering vereist betrouwbare data en derhalve correcte meting.

De energiemeter is een meetinstrument zoals een benzinepomp of een weegschaal bij de slager. Klanten vertrouwen op meetnauwkeurigheid, ze hebben geen andere keus. Om die reden is het van fundamenteel belang dat de nauwkeurigheid kan worden aangetoond.

Slim meten van warmte

Optimaliseer uw netwerk en verminder waterverlies

Het stadsverwarmingsbedrijf in Aarhus (Denemarken) met meer dan 50.000 klanten, verwacht het waterverlies met 40 procent te verminderen. Om dit te bereiken heeft het bedrijf geinvesteerd in geavanceerde energiemeting met lekdetectie, elektronische regeling en een 'hosted’ oplossing voor de bediening van het systeem.

Het bedrijf benut de waardevolle energetische meetgegevens ten gunste van een efficiënte werking van het stadsverwarmingsnetwerk, dat projectmanager van Stadsverwarming Aarhus, Erik Brender, kenschetst als een “smart grid voor stadsverwarming”.

Energie-efficiëntie

Exacte kennis over het energieverbruik is nodig om energie te kunnen besparen. Een intelligente energiemeter met datalogger levert een veelheid aan informatie op over een groot aantal parameters. De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor gedifferentieerde en nauwkeurige facturering, voor energieanalyse en operationele optimalisering.

Het stadsverwarmingsconcept

Denemarken, met meer dan 60% van alle huishoudens aangesloten op een warmtenetwerk, heeft de grootste dichtheid van stadverwarmingsaansluitingen. Vandaar dat een groot aantal leveranciers voor de stadsverwarmingsector in Denemarken zijn gevestigd. Kamstrup is een van deze leveranciers en heeft uitermate geprofiteerd van een progressieve thuismarkt, waardoor wij nu over de meest innovatieve oplossingen voor warmtemeting in de markt beschikken. Bekijk de film over het stadsverwarmingsconcept in Denemarken.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om statistische gegevens van gebruikers te verzamelen zodat wij onze website kunnen verbeteren. U accepteert het gebruik van cookies door verder te gaan op deze website of door deze banner te sluiten. Lees meer.