Kamstrup Valve

Paristokäyttöinen venttiili, joka älyteknologialla etäohjaa kuluttajien vesihuoltoa ja turvaa vesilaitoksen tuloja.

Oikotie tulojen älykkääseen turvaamiseen

Kamstrup Valve -venttiilin avulla voit ohjata veden toimitusta älykkäästi jokaiselle kuluttaja-asiakkaallesi. Venttiilillä on monia sovellusalueita. Venttiiliä voidaan esimerkiksi käyttää huonoille maksajille, asennuksissa, joissa veden tulo on keskeytettävä tietyksi ajaksi, tai tilanteissa, joissa veden saatavuutta on säännösteltävä muista syistä.

Hallitse veden saatavuutta etänä
Voit avata tai sulkea venttiilin READy-sovelluksen avulla. Näin voit hallita veden saatavuutta talon ulkopuolelta ilman, että laitteisiin on päästävä käsiksi ja että kuluttajaa tarvitsee vaivata tai hänen on oltava kotona.

Käynnistä veden tulo uudelleen turvallisesti
Kun venttiili on ollut kiinni, se on jossain vaiheessa avattava uudelleen. Ensimmäinen vaihe venttiilin uudelleen avaamisessa tapahtuu etäohjauksella READy-sovelluksen avulla. Toisessa vaiheessa venttiilin painiketta on painettava kolme kertaa. Tämä vähentää vaaraa, että vettä kuluu tarpeettomasti tai aiheutuu vesivahinko. Vettä siis aletaan saada vasta, kun kuluttaja on paikalla ja fyysisesti käynnistää venttiilin.

Rajoitettua kulutusta kuristamalla virtausta

Kamstrup Valve -venttiilissä on kaksi vaihtoehtoa virtauksen kuristamiseen. Niillä vesilaitokset voivat keskeyttää veden tulon osittain tai kokonaan. Lain mukaan tai erityistapauksissa vettä on oltava jonkin verran saatavana kuluttajan taloudessa. Voit siksi pitää venttiilin osittain avoinna, jolloin sen läpi kulkee jatkuva virtaus. Vaihtoehtoisesti voit rajoittaa veden saannin tiettyihin aikoihin vuorokaudessa – esimerkiksi kymmeneen minuuttiin joka päivä. Jotta kuluttaja on todella kotona veden ollessa saatavana, henkilön tulee painaa venttiilin painiketta kolme kertaa ennen kuin vesi alkaa virrata.

Miksi hallita veden saatavuutta?

Veden saatavuuden hallinta ei ole pelkästään vesilaitoksen tehokas tapa suojata tulojaan, vaan sen ansiosta vesilaitos voi myös parantaa loppukäyttäjälle tarjoamaansa palvelua. 

Vesilaitoksen tulojen turvaaminen
Kun loppukäyttäjien talouksien veden saatavuutta hallitaan, vesilaitokset voivat pienentää huonojen maksajien aiheuttamia rahallisia menetyksiä ja nopeuttaa myöhästyneiden tai suorittamatta olevien maksujen käsittelyä. 

Parempaa asiakaspalvelua
Vesilaitos voi katkaista veden tulon, jos asiakkaan vesimittari ilmoittaa vuodosta tai putkirikosta – ilman, että loppukäyttäjän tarvitsee olla kotona. Näin vesilaitos voi rajoittaa asiakkaan vesilaskun kasvamista ja pienentää vakavan vesivahingon riskiä.

Asiakaskokemuksia

Vedenkulutuksen älymittaus on fiksu tapa parantaa suhteita kuluttajiin ja optimoida toimintaa. Kyse on laadunhallinnasta, tulojen suojaamisesta, varainhallinnasta ja vesihävikistä. Kyse on myös mahdollisuudesta valita oikein ja tehdä oikeat investoinnit.

Sukella asiakkaidemme maailmaan ja ammenna innostusta kollegoiltasi, jotka ovat kokeilleet ratkaisujamme ja hyötyneet niistä.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6