Vaivaton tie veden ja lämpöenergian älymittaukseen

Verkkoluenta READy-järjestelmällä

READy on ainutlaatuinen ratkaisu mittarien etäluentaan ja jakeluverkoston optimointiin

READy on tehokas vesi- ja lämpöenergiamittarien etäluentaratkaisu. Sillä saadaan kulutustiedot nopeasti ja helposti, ja järjestelmän avulla voidaan lisäksi analysoida ja optimoida jakeluverkoston toimintaa.

READy tukee sekä langatonta mittarinluentaa että mittarinluentaa langallisessa M-Bus-järjestelmässä.
Mittarien etäluenta onnistuu READy-järjestelmässä kahdella tavalla tilanteen mukaan.

Mittarit voidaan lukea mobiililaitteella, kuten älypuhelimella, autosta käsin jakelualueella ajettaessa. Ne voidaan myös lukea automaattisesti päivittäin tai tunneittain. Tällöin luentaan tarvitaan luentaverkko, jossa on yksi tai useampi kiinteä tiedonkeruuyksikkö. 
READy-järjestelmää on helppo muokata tarpeen mukaan ja laajentaa tarpeiden muuttuessa. Mobiililuentajärjestelmä voidaan päivittää ja laajentaa verkkoluentajärjestelmäksi – joko alue kerrallaan tai koko jakeluverkosto kertarysäyksellä.

Valitsitpa sitten mobiili- tai verkkoratkaisun, saat käyttöösi laajat tukipalvelut. Lisäksi Kamstrup huolehtii mittaridatan turvallisesta säilytyksestä.

Helppo mittarinvaihdon dokumentointi

Mittarinvaihdon dokumentointiin ei tarvita enää kynää ja paperia. Sano hyvästit inhimillisille erheille ja varmista turvallinen tietojenkäsittely ja datan tallennus mittarinvaihtomoduulilla. Sen avulla voit tallentaa kaikki mittarinvaihtoon liittyvät historiatiedot, tärkeät huomautukset ja kuvat READy Manager  ohjelmaan. Toisin sanoen mittarinvaihtomoduuli vähentää työtaakkaa ja taltioi mittarinvaihtoprosessin joka vaiheen läpinäkyvästi, juuri sellaisena kuin se on tapahtunut.

Vaivaton tie veden ja lämpöenergian älymittaukseen

Älymittauksen aloittamisen ei tarvitse olla hankalaa. 
READy-älymittausjärjestelmän ansiosta voit sanoa hyvästit mittarien manuaaliselle luennalle, internet-raporteille ja arvioihin perustuville laskelmille. Kulutustiedot saadaan automaattisesti asiakkaita häiritsemättä.

"Nyt pystymme käyttämään mittaridataa muuhunkin kuin laskutukseen. Voimme tehdä analyyseja ja vianmääritystä sekä tehostaa toimintoja tietoisilla päätöksillä. Aiemmin tällainen oli mahdotonta." Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja.

Sopii tee-se-itse-miehille

READy-verkkoluennan aloittaminen on helppoa.

Tiedonkeruuyksikkö on helppo asentaa, ja sen mukana toimitetaan seikkaperäiset asennusohjeet.

Tiedonkeruuyksikössä on M-Bus Master yksi tai kaksi antennia, jotka keräävät mittarien signaalit, sekä keskitin, joka lähettää mittaridatan READy Manager  keskusohjelmistoon.

Testaa asennus saman tien

Voit tarkistaa, mitkä mittarit ovat yhteydessä keskittimeen, syöttämällä mittarin sarjanumeron helppokäyttöiseen mobiilioptimoituun verkkosivustoon. 
 
Kun asennat uusia mittareita, voit tarkistaa ennen asennuspaikalta poistumista, että järjestelmä saa mittarit luettua – asiakasta ei siis tarvitse häiritä toista kertaa.

Optimaalinen mittaridatan hyödyntäminen READy Managerilla

Sekä mobiililaitteella että verkon kautta luettua mittaridataa hallitaan READy Manager  ohjelmassa. READy Managerissa on selkeä ja helppokäyttöinen, kuvakkeisiin perustuva käyttöliittymä.

READy Manager tukee useita eri tiedostomuotoja, joten dataa voidaan tuoda ja viedä joustavasti. Olemassa olevat asiakastietokannat on helppo liittää järjestelmään. Kulutustiedot voidaan viedä laskutusjärjestelmiin tai lähettää sähköpostilla joko manuaalisesti tai automaattisesti tarpeen mukaan.

Älymittauksessa on kyse paljon muustakin kuin pelkästä kulutusmittauksesta. Se, kuinka hyvin dataa saadaan hyödynnettyä, riippuu siitä, kuinka tiedot esitetään ja kuinka niitä käytetään. READy Manager  ohjelmassa on laaja valikoima työkaluja, joiden avulla modernit vesi- ja energialaitokset saavat kattavan yleiskuvan mittaridatasta ja pystyvät hyödyntämään sitä lukuisiin eri tarkoituksiin.
Voit esimerkiksi lyhentää strategisesti tärkeiden mittarien luentaväliä siten, että jopa 50 mittaria luetaan 5 minuutin välein ja saat yksityiskohtaisemman kuvan kulutustilanteesta. Lisäksi mittareita voidaan ryhmitellä READy Managerissa niin että jakeluverkoston eri osien kulutusta ja muita parametreja on helpompi seurata ja vertailla. Ryhmiä voidaan muodostaa esimerkiksi mittarien sijaintien tai asiakasryhmien mukaan.

Lisäksi READy Manager esittää mittaridatan pylväskaavioina ja hälyttää käyttäjää mahdollisista häiriöistä. Eri mittarien kulutuksen vertailu sujuu aiempaa helpommin, ja vuodot sekä muut häiriöt havaitaan aiempaa tehokkaammin.   

Vesilaitokset saavat yleiskuvan jakeluverkoston vuotoveden määrästä ja voivat seurata vesijohtoverkoston painetta sen eri osissa.

Mittarin etäkonfigurointi ja lokien etäluenta

READy-järjestelmällä on nyt mahdollista konfiguroida tuettuja mittareita, kuten MULTICAL® 403  mittareita, etäyhteydellä 1½-suuntaisella tiedonsiirrolla. Mittarin asetukset voidaan siis päivittää rakennuksen ulkopuolelta käsin älypuhelimen READy App  sovelluksella. Asukkaita ei tarvitse häiritä ja hankalissakin paikoissa sijaitseviin mittareihin saadaan yhteys.

READy App -sovelluksella voidaan määrittää pulssituloja ja säätää parametreja, kuten tariffeja, lokin kirjausvälejä jne. Voit myös muokata sitä, mitä tietoja mittari välittää datapaketissa. Mittarin asetuksia voidaan siis muokata aina kulloistenkin tarpeiden mukaan.

1½-suuntaisen tekniikan avulla voidaan myös etälukea mittarin loki. Lokiin kirjatut tiedot voidaan lukea rakennuksen ulkopuolelta READy App -mobiilisovelluksella. Epätavallisen kulutuksen syytä voidaan tutkia ilman, että asukkaita tarvitsee turhaan häiritä. 

Uudenlaista optimointia READy-järjestelmän avulla

Yhteinen pyrkimys resurssien tarkkaan käyttöön ja hyvään asiakaspalveluun sai vesi- ja energiayhtiön yhdistämään voimansa ja hankkimaan yhteisen READy-luentajärjestelmän vesi- ja lämpöenergiamittarien verkkoluentaan. 

Sen lisäksi, että radioverkon kustannukset pantiin puoliksi, ratkaisusta saatiin tuplasti hyötyjä.

Tekniset tiedot

Saat lisätietoja READy-järjestelmästä napsauttamalla alla olevaa painiketta ja lataamalla ilmaisia datalehtiä, oppaita ja esitteitä.

Ota yhteyttä

Aihe *
* Please select a subject
Kiinnostuksenkohteet *
* Please select one or more areas
* Comments is invalid
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Company is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa sivustomme oikean toiminnan ja kerätäksemme tilastotietoja käyttäjistä sivustomme kehittämiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai sulkemalla tämän bannerin. Lue lisää.