READy Manager

Paljon enemmän kuin pelkkää kulutuksen mittausta

Optimaalinen mittaridatan hyödyntäminen READy Managerilla

Kun käytössäsi on READy-järjestelmä, mittareita ja mittaridataa hallitaan READy Manager  nimisessä tietokoneohjelmassa – riippumatta siitä, luetaanko mittarit mobiililaitteella vai verkon kautta.

Kulutuksen mittaus ja laskutus ovat jokaisen vesilaitoksen tärkeimpiä työtehtäviä. Älymittauksessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään entistä tarkemmasta laskutuksesta. Sen avulla voidaan myös kehittää ja kohentaa asiakassuhteita. Sen avulla optimoidaan toimintoja, valvotaan laatua, suojataan sijoitusten tuottoja, hallitaan infrastruktuuria ja paljon muuta.

Sen avulla voidaan tehdä todelliseen tietoon perustuvia päätöksiä ja sijoituksia. 
Mittaridataa voidaan hyödyntää paljon muuhunkin kuin laskutustarkoituksiin. Yksityiskohtaiset tiedot jakeluverkosta sekä mahdollisuus hyödyntää dataa aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin takaavat, että käytettävissä on koko ajan ajantasaiset tiedot kulutuksesta, jäähtymisestä, paineesta ja laskuttamattomasta vedestä – sekä työkalut, joiden avulla voit soveltaa tietoja käytännössä: optimoida energiankäyttöä, vähentää vuotoveden määrää ja havaita vuotoja.

Toisin sanoen pystyt tekemään tarkkaa ja tietoista vianmääritystä ja optimoimaan verkon toimintaa.

Kun valitset Kamstrupin älymittausratkaisun, kaikki tarvitsemasi data on aina käytettävissäsi, samoin laaja valikoima työkaluja, joilla voit aktiivisesti suunnitella ja tehostaa päivittäisiä toimiasi. Mittarit tuottavat tarkkaa dataa, jonka avulla laskutat asiakkaitasi oikeudenmukaisesti. 

Näin pääset alkuun

READy Managerissa on yksinkertainen käyttöliittymä: selkeä aloitusnäyttö sekä intuitiiviset kuvakkeet, joiden ansiosta ohjelman käyttö on helppoa ja vaivatonta.

READy Manager tukee useita eri tiedostomuotoja, joten dataa voidaan tuoda ja viedä joustavasti. Olemassa olevat asiakastietokannat on helppo liittää järjestelmään. Kulutustiedot voidaan viedä laskutusjärjestelmiin tai lähettää sähköpostilla joko manuaalisesti tai automaattisesti tarpeen mukaan.

Älykäs vianmääritys ja jakeluverkoston optimointi

Älymittauksessa on kyse paljon muustakin kuin pelkästä kulutusmittauksesta. Se, kuinka hyvin dataa saadaan hyödynnettyä, riippuu siitä, kuinka tiedot esitetään ja kuinka niitä käytetään. READy Manager  ohjelmassa on laaja valikoima työkaluja, joiden avulla modernit vesi- ja energialaitokset saavat kattavan yleiskuvan mittaridatasta ja pystyvät hyödyntämään sitä lukuisiin eri tarkoituksiin.

Kohdenna vianmääritys- ja optimointitoimet
READy Managerissa mittareita voidaan ryhmitellä siten, että jakeluverkoston eri osien kulutusta ja muita parametreja on helppo seurata ja vertailla. Ryhmiä 

voidaan muodostaa esimerkiksi mittarien sijaintien tai asiakasryhmien mukaan. 

Joskus voi olla tarpeen saada joistain mittareista dataa tavallista useammin.

READy Managerilla voit valita jopa 50 strategisesti tärkeää mittaria ensisijaisiksi mittareiksi, jotka luetaan 5 minuutin välein. Ensisijaisiksi mittareiksi voidaan valita tavallisia kotitalouksien mittareita, suuria aluekohtaisia mittareita tai painemittareita. Valintoja voidaan myös vaihtaa milloin tahansa tarpeiden muuttuessa. 


Näe kokonaiskuva
Lisäksi READy Manager esittää mittaridatan pylväskaavioina ja hälyttää käyttäjää mahdollisista häiriöistä. Eri mittarien kulutuksen vertailu sujuu aiempaa helpommin, ja vuodot sekä muut häiriöt havaitaan aiempaa tehokkaammin.   

Kun putkirikon tai vuodon syyt ovat selvillä, myös sen alkamisajankohta ja sijainti on entistä helpompi määrittää. Ongelma saadaan korjattua nopeasti ja vettä menee hukkaan aiempaa vähemmän.

Etäluenta READy-järjestelmällä

Jotta saat kaikki READy Managerin analysointi- ja optimointitoiminnot käyttöösi, mittarit on luettava READy-verkon välityksellä. 

READy-verkkoluentajärjestelmässä yksi tai useampi tiedonkeruuyksikkö lukee kaikki mittarit automaattisesti päivittäin tai tunneittain. 
Tiedonkeruuyksikössä on yksi tai kaksi antennia, jotka keräävät mittarien signaalit, sekä keskitin, joka lähettää datan READy Manageriin. 

"Nyt pystymme käyttämään mittaridataa muuhunkin kuin laskutukseen. Voimme tehdä analyyseja ja vianmääritystä sekä tehostaa toimintoja tietoisilla päätöksillä. Aiemmin tällainen oli mahdotonta." Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja.

Hallitse vuotoveden määrää

READy Manager  ohjelmistoon kuuluu tehokas vuotoveden määrän analysointitoiminto, joka pitää sinut jatkuvasti ajan tasalla vuotoveden määrästä joko koko jakeluverkoston alueella tai valitsemillasi alueilla. Sen sijaan, että hävikki laskettaisiin kerran vuodessa, olet jatkuvasti ajan tasalla ja pystyt reagoimaan heti, kun vettä alkaa kulua tavallista enemmän. 

Vuodot ja putkirikot havaitaan huomattavasti entistä aiemmin, mikä vähentää hukkaan menevän veden määrää. READy Managerilla voidaan myös vertailla eri alueiden vuotoveden määrää ja kohdistaa vuotovalvontaa tietylle alueelle. Tämä mahdollistaa alueiden jaottelun ja priorisoinnin verkoston kunnostusta suunniteltaessa. Voit kohdistaa toimenpiteet sinne, missä niille on suurin tarve ja missä niistä on eniten hyötyä sekä laitoksen että asiakkaiden kannalta.

Paineen mittaaminen ja optimointi luo selvää säästöä

Jakeluverkoston paine ja paineiskujen määrä vaikuttavat sekä veden pumppauksessa tarvittavaan energiaan että vuotojen ja putkirikkojen määrään. Verkoston maksimipaineen ja putkirikkojen määrän välillä on selvä yhteys. Tästä huolimatta paineesta on harvoin käytettävissä muita tietoja kuin lähtöpaine sekä satunnaisia mittaustuloksia.

Kun READy-järjestelmään liitetään Kamstrupin painemittareita, saat jakeluverkostosta arvokkaita tietoja, joiden avulla painetta voidaan optimoida.

Usein on mahdollista laskea koko verkoston painetta joko pysyvästi tai tiettyinä ajankohtina, mikä pienentää tuntuvasti paitsi käyttö- ja energiakustannuksia myös vuotoveden määrää. Kun jakeluverkoston paine ja paineiskujen määrä minimoidaan, paine myös rasittaa putkistoa aiempaa vähemmän, mikä pidentää sen osien käyttöikää. 

Ota yhteyttä

Aihe *
* Please select a subject
Kiinnostuksenkohteet *
* Please select one or more areas
* Comments is invalid
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Company is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa sivustomme oikean toiminnan ja kerätäksemme tilastotietoja käyttäjistä sivustomme kehittämiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai sulkemalla tämän bannerin. Lue lisää.