Tyyppi

MAG8000 on magneettiseen induktioon perustuva vesimittari jakeluverkon osien valvontaan ja alueelliseen mittaukseen.

Sähkömagneettisessa mittarissa (MAG) synnytetään virtaukseen nähden poikkisuuntainen magneettikenttä. Kun sähköä johtavaa vettä kulkee kentän läpi, se indusoi virtausnopeuteen verrannollisen jännitteen. Koska mittarin sisähalkaisija tiedetään, sen läpi kulkeva tilavuusvirta voidaan laskea. Tämän teknologian käyttö edellyttää, että mitattava vesi johtaa sähköä eli sisältää ioneja ja putken pinta toimii sähköeristeenä.