Tiedonsiirto ja etäluenta

MAG 8000 on kytketty READy Gateway -yhdyskäytävän muodostamaan tiedonsiirtoyksikköön, jossa olevia tietoja voidaan etälukea Wireless M-Bus ‑tiedonsiirtoprotokollan avulla READy-verkon kautta.