Mittaukset

flowIQ® 3100 ‑mittaria käyttäessäsi voit laiteyhdistelmäsi mukaan valita sopivat tavoitearvot sekä enimmäis- ja vähimmäisvirtauksen.