Mittaukset ja datapaketit

flowIQ® 2200 -mittari tukee useita erilaisiin tarpeisiin koottuja datapaketteja. Sopiva datapaketti valitaan mittaritilauksen yhteydessä, ja määrityksiä voi muuttaa myöhemmin tarpeen vaatiessa. Datapakettiin voi sisällyttää erilaisia parametreja, kuten virtauksen ja takaisinvirtauksen tilavuuden, lämpötilan ja virtausnopeuden.

Se sisältää myös mittarin historiatiedot, kuten päivä-, tunti- ja kuukausilukemat.