) }

"Kamstrupin tekniikan ansiosta voimme kerätä tietoja jännitteen laadun ja toimitusvarmuuden kaltaisista tekijöistä. Verkko on täysin hallittavissa – se on siis aidosti älykäs sähköverkko."

Per Nielsen, tekninen päällikkö, RAH Service A/S

Kahdeksan yhtiötä – yksi älyverkkojärjestelmä

Yksi Tanskan suurimmista älymittausjärjestelmistä lukee sekä sähkö-, lämpöenergia- että vesimittareita

MV Groupiin kuuluu kahdeksan energia- ja vesihuoltoyhtiötä, jotka ovat investoineet yhdessä OMNIA-älyverkkojärjestelmään. Järjestelmän kautta voidaan lukea ja hallita kaikkia kulutusmittareita. Yhdistelmäjärjestelmään kuuluu 153 000 etäluettavaa energia- ja vesimittaria, ja sen käyttöönotto on yksi Tanskan suurimmista mittarinvaihtohankkeista.

OMNIA-järjestelmän asennuksen yhteydessä vaihdetaan kaikki energia- ja vesihuoltoyhtiöiden mittauspisteet, ja tulevaisuudessa ne etäluetaan. Mittarit yhdistetään samaan älyjärjestelmään, joka käsittelee valtavan datamäärän ja toimittaa energia- ja vesihuoltoyhtiöille kaikki niiden tarvitsemat kulutustiedot.

"Järjestelmän ansiosta saamme entistä parempia ja tarkempia reaaliaikaisia tietoja jakeluverkosta, joten tiedämme tarkalleen, missä on vielä optimoinnin varaa. Sijoituksen ansiosta saamme parhaan mahdollisen hyödyn verkostamme", Nielsen kertoo.

Kamstrup kokonaisratkaisun toimittajana

Etäluettavaan mittausjärjestelmään kuuluu 109 000 OMNIPOWER-sähkömittaria, 24 000 MULTICAL® 21 ‑vesimittaria ja 20 000 MULTICAL® 402 ‑lämpöenergiamittaria. Käyttöönottovaihe kestää kaksi ja puoli vuotta, ja hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 lopussa. Kamstrup toimittaa ja asentaa mittarit

sekä vastaa huollosta ja tuesta viiden vuoden ajan.

Positiivisia tuloksia liiketoiminnalle

Järjestelmästä on etua niin kuluttajille, energia- ja vesihuoltoyhtiöille kuin kansantaloudellekin. Vaikka käyttöönotosta aiheutuu kuluttajalle noin 8–11 euron lisäkustannus, Tanskan energiaviraston ja muiden tahojen laskelmien mukaan kuluttajan vuosikulutus voi pienentyä kahdella prosentilla, sillä älymittari lisää tietoisuutta kulutuksesta. Keskivertokotitaloudelle tämä tarkoittaa vuodessa 24,50 euron säästöä. Sähkömittarit myös osaltaan edistävät hintakilpailua, mikä tuottaa vielä 15 euron lisäsäästön.

"Odotamme investoinnin maksavan itsensä takaisin alle 10 vuodessa, ja järjestelmän odotettu elinkaari on 14–16 vuotta." 

Per Nielsen, tekninen päällikkö, RAH Service A/S

Uusi järjestelmä tehostaa toimintaa

Merkittävä palvelutason parannus

Nielsen odottaa, että kaikkien kahdeksan energia- ja vesihuoltoyhtiön vuosikustannukset pienenevät huomattavasti mittareiden asentamisen myötä. Esimerkiksi paljon manuaalista työtä vaativa vuosittainen mittarinluenta automatisoidaan, ja uusi järjestelmä tehostaa myös vuotovalvontaa.

"Pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä parempaa palvelua. Lämmityksen yhteydessä on ollut jo jonkin aikaa kysyntää vuotovalvonnalle, ja nyt se integroidaan järjestelmään.

Käyttöönotto oletettavasti synnyttää myös uusia palveluita. Voi olla syytä harkita siirtymistä arviolaskutuksesta kuukausilaskutukseen. Aiomme tutkia asiaa tarkemmin, vaikka lopulta kyseessä on poliittinen päätös", Nielsen jatkaa.

Älykäs sähköverkko Tanskassa vuonna 2020

Yhteenliittymän investointi johtuu osin siitä, että mekaanisten mittareiden elinkaari on päättymässä. Toisaalta syynä on myös hallituksen päätös, jonka mukaan kaikkien Tanskan sähkömittarien tulee olla etäluettavia vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta kuluttaja voi seurata kulutusta tuntikohtaisesti.

Etäluettavien mittarien käyttöönotto on olennainen osa Tanskan hallituksen älyverkkostrategiaa ja niin kutsuttua vihreää uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on, että vuonna 2020 jopa 50 prosenttia sähköstä tuotetaan tuulivoimalla.

"Olemme erittäin tyytyväisiä sopimukseen MV Groupin kanssa. Koko toimiala oli odottanut tätä asetusta, sillä se tasoittaa tietä energia- ja vesihuoltoyhtiöiden jo suunnittelemille hankkeille", sanoo Kamstrup A/S:n toimitusjohtaja Per Asmussen.
8 yhtiötä – 153 000 mittauspistettä

Thy-Mors Energi, Struer Forsyning, MES Brande, Grindsted El, Vand og Varme Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ikast Værkerne ja RAH Service.

Yksi OMNIA-älyverkkojärjestelmä

– OMNIPOWER-sähkömittarit

– etäluettavat vesimittarit

– MULTICAL 402 -lämpöenergiamittarit

– huolto-, tuki- ja ylläpitosopimus

– mittareiden etäluenta radioverkon avulla ja älykäs GPRS-vuotovalvonta.

Hei! Sivustomme käyttää evästeitä käyntien seuraamiseen. Henkilökohtaisia tietoja ei tallenneta.