Älykäs valtionlaajuinen energianhallintaratkaisu

Nukissiorfiit, Grönlanti

"Energiankulutuksen vähentäminen itse asiassa pienentää meidän tuottojamme, mutta tarkat mittaukset vähentävät hävikkiä, asiakasreklamaatioita ja katkaisupäiviin liittyviä ongelmia. Olemme saavuttaneet tämän ansiosta valtavia säästöjä", Nukissiorfiitin tiedotuspäällikkö Peter Wenzel Kruse kertoo.

Grönlannin valtiollisen energiayhtiö Nukissiorfiitin haasteena oli paitsi se, että mittarinluenta oli hankalan maaston ja ilmaston vuoksi kallista, myös se, että osa asiakkaista maksoi laskunsa myöhässä tai jätti ne maksamatta. 

Kun koko energiamittarikanta vaihdettiin älymittareihin ja luentajärjestelmä radioverkossa toimivaan automaattiseen ratkaisuun, yhtiö sai parannettua energianhallintaa ja säästi selvää rahaa.

Hankalien maasto- ja ilmasto-olosuhteiden – sekä paikoin hyvin puutteellisen infrastruktuurin – takia mittarinluenta oli äärimmäisen kallista ja aikaavievää. Prosessi oli suurelta osin manuaalinen, mikä lisäsi virheiden mahdollisuutta, ja osa vanhoista mekaanisista mittareista oli epätarkkoja virheellisen konfiguraation ja kulumisen vuoksi.
Lisäksi laskutus perustui monissa kotitalouksissa todellisen kulutuksen sijaan arvioihin, mistä aiheutui paitsi asiakasvalituksia, myös lisätöitä vuosittaisten tasauslaskujen muodossa. 

Eräs merkittävä ongelma myös oli se, että tehonsyöttöä oli vaikea katkaista, jos maksut suoritettiin myöhässä tai jätettiin maksamatta. Sitä varten oli matkattava paikan päälle – usein pieniin kyliin, joista osaan pääsi vain helikopterilla tai veneellä. 

Nukissiorfiit halusi ratkaista nämä ongelmat teknisesti vakaalla ja joustavalla älymittausratkaisulla, joka tekisi muutakin kuin keräisi dataa laskutusta varten.

"Meille tärkeintä on ollut se, että pystymme paitsi lukemaan mittarit myös katkaisemaan ja kytkemään tehonsyötön automaattisesti etäyhteydellä, jolloin vältymme ikäviltä tilanteilta pienissä yhteisöissä, joissa kaikki tuntevat toisensa. Se oli aiemmin yksi suurimmista manuaalisen mittarinhallinnan haittapuolista."

Nukissiorfiitin tiedotuspäällikkö Peter Wenzel Kruse.

Älykäs energianhallinta säästää rahaa ja helpottaa mittarien käsittelyä

Älykkäästä mittarinluentajärjestelmästä on ollut Nukissiorfiitille monenlaista hyötyä. Yhtiö on säästänyt sekä aikaa, vaivaa että rahaa. Mittareita ei tarvitse lukea enää manuaalisesti kerran vuodessa. Lisäksi tehonsyötön katkaiseminen ja uudelleenkytkeminen onnistuu etäkatkaisulla aiempaa helpommin ja edullisemmin. 

"Meille tärkeintä on ollut se, että pystymme paitsi lukemaan mittarit myös katkaisemaan ja kytkemään tehonsyötön automaattisesti etäyhteydellä, jolloin vältymme ikäviltä tilanteilta pienissä yhteisöissä, joissa kaikki tuntevat toisensa. Se oli aiemmin yksi suurimmista manuaalisen mittarinhallinnan haittapuolista", kertoo Nukissiorfiitin tiedotuspäällikkö Peter Wenzel Kruse.


Mittarilukemat ovat tarkkoja ja niitä saadaan aiempaa useammin, joten yhtiö pystyy valvomaan kulutuksen vaihteluja ja arvioimaan kuormaprofiileja. Verrattuna siihen, että mittarit luettiin aiemmin vain kerran vuodessa, Nukissiorfiit pystyy nyt

toimimaan proaktiivisesti ja ottamaan yhteyttä jopa yksittäisiin kotitalouksiin, jos näiden kulutuksessa havaitaan poikkeamia.


Oman kulutuksen seuraaminen kannustaa kuluttajia säästämään energiaa

Jotta kotitaloudet ryhtyisivät säästämään energiaa, niiden on pystyttävä seuraamaan omaa kulutustaan. Älykkään mittausjärjestelmän avulla energiankulutuksesta saadaan konkreettista ja näkyvää tietoa, ja Nukissiorfiit onkin avannut verkkosivustoonsa osion, jossa kuluttajat voivat seurata omaa kulutustaan ja vertailla sitä alueelliseen keskitasoon. 

Kun kuluttajat voivat tarkastella omia kulutuslukemiaan – sähkönkulutuksessa jopa tunnin tarkkuudella – he näkevät, jos energiaa kuluu keskivertoa enemmän ja ymmärtävät aiempaa kouriintuntuvammin, mitä hyötyä on vähän energiaa käyttävistä laitteista.

Tämä on kannustanut Nukissiorfiitin asiakkaita

tekemään aiempaa energiatietoisempia valintoja.

Älykäs mittaridata on tulevaisuuden kestävän energiatuotannon perusta

Nukissiorfiitin päämääränä on toimittaa jatkuvasti entistä parempaa ja edullisempaa sähköä, vettä ja lämpöenergiaa ympäristö ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. 

Tällä hetkellä jo 60 % yhtiön myynneistä saadaan uusiutuvista energianlähteistä.

Tulevan energiatuotannon arvioinnin kulmakivi on yksittäisten alueiden energiatarpeen dokumentointi. Tarkan mittaridatan avulla tämäkin on mahdollista. 

Entistä tehokkaampi tiedonkeruu luo vahvan perustan tulevalle päätöksenteolle ja edesauttaa perusteltujen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemistä.

Joustava ratkaisu, luotettava järjestelmä, tarkka data


Projektiin sisältyi yhteensä 46 000 älykästä sähkö-, vesi- ja lämpöenergiamittaria, jotka liitettiin radioyhteydellä toimivaan automaattiseen mittarinluentajärjestelmään. Jokainen mittari toimii jopa 70 muun mittarin reitittimenä. Tämä varmistaa, että kaikki mittarit tavoitetaan montaa reittiä pitkin, ja päivittäisen luennan suorituskyky on yli 99 %.
Radioverkkoratkaisun etuna on se, että sähköverkon ylikuormitus, katkokset tai muut häiriöt eivät vaikuta siihen. 

Jopa 700 mittaria lähettää dataa verkkoihin, jotka ovat yhteydessä keskittimeen, joka välittää dataa energiayhtiöön GSM-/GPRS-yhteydellä. Yksittäiset radioverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella olevat mittarit varustettiin point-to-point-GSM-moduulilla ja SIM-kortilla, josta lukemat välittyvät suoraan energiayhtiön keskusjärjestelmään.

Ratkaisu:

  • 46 000 älykästä sähkö-, lämpöenergia- ja vesimittaria integroidulla radiomoduulilla ja etäkatkaisutoiminnolla 
  • radiopohjainen automaattinen luentajärjestelmä
  • järjestelmän käyttö- ja hostauspalvelu Kamstrupilta Tanskassa.
  • Toteutus: Pilottiprojekti vuonna 2007. Järjestelmän käyttöönotto valmistui vuonna 2012.

Asiakas:
  • Nukissiorfiit, Grönlannin valtiollinen energiayhtiö
  • noin 400 työntekijää
  • 46 000 mittauspistettä yhdistetyssä sähkön, veden ja lämpöenergian mittausjärjestelmässä.

Haluatko lisätietoja?

Kysy lisää tai kerro oman järjestelmäsi haasteista
Pyyntö *
* Please select a subject
Mielenkiinnon kohteet *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Comments are invalid
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Company is invalid
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa sivustomme oikean toiminnan ja kerätäksemme tilastotietoja käyttäjistä sivustomme kehittämiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai sulkemalla tämän bannerin. Lue lisää.