Näin hyödyt paineen optimoinnista

Pidentää käyttöikää, vähentää vuotoveden määrää ja energiankulutusta

Vuotovesi, infrastruktuurin ikääntyminen ja kohoavat energiakustannukset ovat vain osa niistä ongelmista, joita liian suuri jakeluverkoston paine aiheuttaa. Jopa 35 % vesilaitokselta pumpatusta puhtaasta käyttövedestä saattaa joutua hukkaan – esimerkiksi suuren paineen aiheuttamien vuotojen takia. Paineen seurannalla ja optimoinnilla voi siis olla suuri vaikutus laitoksen kannattavuuteen. 
 
Liian suuri paine lisää vuotojen ja putkirikkojen riskiä ja kasvattaa energiakustannuksia, sillä veden pumppaamiseen suurella paineella tarvitaan paljon energiaa. Liian heikko paine sen sijaan voi saada epäpuhtauksia imeytymään maaperästä putkistoon ja heikentää asiakastyytyväisyyttä, jos kotitalouksien vedenpaine koetaan riittämättömäksi.
Jakeluverkoston paineen optimointi lisää asiakastyytyväisyyttä, vähentää vuotojen ja putkirikkojen määrää ja pienentää pumppujen energiankulutusta. Olennaisin osa paineen optimointia on paineenvalvonta.
 
Kun verkoston painetta lasketaan, putkien halkeamista tihkuu vähemmän vettä, mikä vähentää vuotoveden määrää merkittävästi. Painetta laskemalla ja paineiskujen määrää vähentämällä voidaan "rauhoittaa" jakeluverkostoa ja välttää tarpeetonta, osien käyttöikää lyhentävää kuormitusta.
 
Lataa julkaisumme ja lue lisää paineen optimoinnista sekä optimaalisen paineen hyödyistä.

Rajoita vahingollisia paineiskuja

Havaitse vuodot ja putkirikot ajoissa

Kun painetta valvotaan, saat tietoa haitallisista paineiskuista ja paineenvaihteluista, jotka saattavat vaurioittaa putkistoa. Pystyt tunnistamaan ja korjaamaan ongelmien syyt, jolloin putkirikot ja niihin liittyvät kustannukset vähenevät.

Mittausväli ratkaisevassa asemassa

Hyviä ja sovelluskelpoisia mittaustuloksia saadaan ainoastaan hyvällä painemittarilla. Vakavimmat putkirikot aiheuttavien nopeiden paineiskujen havaitsemiseen tarvitaan korkean resoluution mittari, joka mittaa hetkellistä painetta useita kertoja sekunnissa. Kattava kuva verkoston tilasta saadaan vain riittävän tarkalla mittarilla.

Paineen mittaus suoraan jakeluverkostosta

Sijainti on kaiken a ja o

Vesijohtoverkoston painetta mitattaessa on otettava huomioon useita seikkoja, jotta saadut mittaustulokset ovat luotettavia ja käyttökelpoisia.
 
Tärkeintä on se, mistä paine mitataan. Jos painetta mitataan vain yksittäisissä kotitalouksissa, merkittävä määrä tietoa jää pimentoon.
Vesijohtoverkoston ja runko- ja tonttiputkien kokoerot vaimentavat paineiskuja siten, että niitä on vaikea havaita ja mitata luotettavasti. 
 
Lisäksi kotitalouskohtaiset paineen ja virtaaman vaihtelut saattavat häiritä mittausta. Siksi mittaukset kannattaa tehdä suoraan jakeluverkoston putkista.

Paineen optimointi

Paineen optimointi Optimaalinen paine on avain lukuisiin tärkeisiin muutoksiin.

Lataa julkaisumme ja lue lisää seuraavista aiheista:

Jakeluverkoston paineen mittaus
Painevyöhykkeet ja alueellinen mittaus
Paineiskujen syyt ja seuraukset
Optimaalisen paineen ylläpitoPaineenhallintaindeksi (PMI)

Kamstrupin ratkaisu

Kamstrupin vedenmittausratkaisu edustaa älykkään kulutusmittauksen uusinta sukupolvea. Vedenmittausratkaisuissamme yhdistyvät uusin ultraäänitekniikka, etäluenta ja huippuluokan vuotovalvonta, ja ne takaavat asiakkaillemme markkinoiden tehokkaimmat ja joustavimmat työkalut vedenjakelun hallintaan.

Jakeluverkoston paineenvalvonta

Lataa julkaisu ja lue lisää siitä, millaista hyötyä paineen valvonnasta ja optimoinnista voi olla sekä jakeluverkostolle että kuluttajille.
Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa sivustomme oikean toiminnan ja kerätäksemme tilastotietoja käyttäjistä sivustomme kehittämiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai sulkemalla tämän bannerin. Lue lisää.