) }

Älykäs lämpöenergian mittaus

Lisää energiatehokkuutta

Kohtaa tulevaisuuden haasteet jo tänään

Maailma jatkaa kaupungistumistaan ja energian tarve kasvaa koko ajan. Fossiiliset polttoaineet hupenevat, ja energiantuotannosta koituu yhä suurempia kustannuksia sekä taloudelle että ympäristölle. Tämän takia on ensisijaisen tärkeää keksiä keinoja paitsi kulutuksen vähentämiseen, myös energiantuotannon, -hallinnan ja -jakelun tehostamiseen. 

Energialaitoksilta vaaditaan entistä suurempaa energiatehokkuutta ja samanaikaisesti toimintojen optimointia, kustannustehokkuutta sekä entistä parempaa palvelua loppukäyttäjille.
Keskeinen osa ratkaisua on älymittaus, sillä vain se, mikä voidaan mitata, voidaan optimoida. Usein saatu ja tarkka mittaridata tuottaa laitoksille reaaliaikaista kuvaa jakeluverkosta, loppukäyttäjistä ja rakennuksista, joihin energiaa toimitetaan. Näiden tietojen avulla on mahdollista tehdä tietoisia ratkaisuja, joilla saadaan aikaan kouriintuntuvia säästöjä heti sekä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin.

Me Kamstrupilla haluamme olla mukanasi tällä matkalla. Jatka lukemista niin kerromme sinulle lisää energiatehokkaan lämmöntuotannon realiteeteista.

Energiatehokas lämmöntuotanto

Kaukolämpö on kohtaamassa uuden energiatodellisuuden – maailman, jossa energiatehokkuus perustuu älymittauksen tuottamaan, ajantasaiseen dataan perustuvaan tietoon. 

Lataa julkaisumme ja tutustu tarkemmin siihen, mitkä ovat älykkään energiajärjestelmän kulmakivet sekä miksi tehokkuus ja läpinäkyvyys nousevat entistä tärkeämpään rooliin kaikissa järjestelmän osissa – aina loppukäyttäjiin asti.

Lisäarvoa mittaridatasta

Älymittaus avartaa kaukolämmön mahdollisuuksia. Jatkuvasti saatavan mittaridatan avulla voidaan optimoida energiayhtiöiden toimintaa ja parantaa energiatehokkuutta, mikä luo lisäarvoa paitsi yhtiöille itselleen, myös asiakkaille.

Yhdistetty lämmitys ja jäähdytys

Kun viileinä kuukausina tarvitaan lämmitystä ja kuumina kesäkuukausina jäähdytettyä vettä ilmastointia varten, Kamstrup-mittarit huolehtivat kaikesta. Sekä lämpö- että jäähdytysenergialle tarvitaan vain yksi putkisto, mikä säästää käyttäjältä kahden erillisen järjestelmän asennuksesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkkuus pitkällä aikavälillä

Virheetön laskutus edellyttää luotettavia tietoja eli virheetöntä mittausta.

Energiamittaria voidaan verrata bensiinipumppuun tai lihakauppiaan vaakaan. Nämä kaikki ovat mittavälineitä, joiden tarkkuuteen asiakkaat luottavat, joten niiden on myös toimittava odotetulla tavalla.

Älykäs lämpömittausjärjestelmä

Optimoi sähköverkkosi ja vähennä vesihävikkiä

Tanskan Aarhusissa sijaitseva yli 50 000 asiakkaan kaukolämpöyhtiö pyrkii vähentämään vesihävikkiä 40 prosentilla. Tavoite on tarkoitus saavuttaa kehittyneellä energianmittausjärjestelmällä, johon kuuluu vuotovalvonta, elektroninen mittarin hallinta sekä järjestelmän hostattu käyttöratkaisu.

Kaukolämpöyhtiö hyödyntää arvokkaita energianmittaustietoja lämpöverkon toiminnan tehostamiseen. Aarhusin kaukolämpöyhtiön projektipäällikkö Erik Brender kutsuukin lämpöverkkoa "älykkääksi lämpöverkoksi".

Customer case Aarhus

Energiatehokkuus

Energian säästäminen edellyttää tarkkoja tietoja kulutuksesta. Tiedonkeruulaitteella varustettu älykäs energiamittari toimittaa runsaasti tietoa useista eri parametreista. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää eriytettyyn ja tarkkaan laskutukseen sekä energia-analyyseihin ja toiminnan optimointiin.

Lue lisää älykkäästä energianmittausratkaisustamme

Kaukolämpökonsepti

Tanskassa on tiheä kaukolämpöverkko: siihen kuuluu yli 60 % kotitalouksista. Tämän vuoksi Tanskassa on useita kaukoenergian toimittajia, joihin myös Kamstrup lukeutuu. Kasvavista kotimarkkinoista on ollut Kamstrupille suuri etu, ja se tarjoaakin tällä hetkellä markkinoiden innovatiivisimmat lämpöenergian mittausratkaisut. Katso video Tanskan kaukoenergiakonseptista.

Hei! Sivustomme käyttää evästeitä käyntien seuraamiseen. Henkilökohtaisia tietoja ei tallenneta.