) }

Älykästä sähkön mittausta

Kumppanisi älykkäiden sähköverkkojen alalla

Yhdessä samaan suuntaan

Toimitamme energiayhtiöille kaikkialla maailmassa prosessien optimointivälineet ja -järjestelmät ja takaamme korkean asiakastyytyväisyyden.
Pidämme velvollisuutenamme yhdistää voimamme parhaiden yritysten ja laitosten kanssa ja kehittää yhdessä kestäviä ratkaisuja polttaviin energiakysymyksiin ja muuttuviin markkinavaatimuksiin.

Pyrimme yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa edistämään kestävää kehitystä ja maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä. Autamme asiakkaitamme luovimaan muuttuvissa poliittisissa olosuhteissa ja tarjoamme työkaluja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.

Kaikki perustuu energiamittaukseen.

 

Kysynnän hallinta

Kysynnän ja tuotannon tasaaminen on olennaisen tärkeä osa vakaata sähköntoimitusta. Energiayhtiöt kaikkialla maailmassa etsivät tapoja tehokkaaseen kysynnän hallintaan, jotta ne pystyisivät sekä vastaamaan sähkön lisääntyvään kysyntään että täyttämään energiansäästöön liittyviä tavoitteita.

Järjestelmäintegraatio

Avoimuus ja yhteentoimivuus ovat tulevaisuuden älykkäiden sähköverkkojen ydin. Tämän vuoksi älykäs sähköverkkoratkaisumme OMNIA toimii avoimella rajapinnalla ja on yhteensopiva tunnettujen merkkien ja tekniikoiden kanssa.

OMNIA-sarja on avain saumattomaan järjestelmäintegraatioon.

Sähköverkon optimointi

Älykäs mittaus voi tuottaa lisäarvoa sähköverkollesi. Muuntamojen ja pienjänniteverkon reaaliaikaisten mittaustietojen ansiosta voit havaita ja korjata viat jopa ennen kuin asiakkaasi huomaa ne.

Yksi älykkään OMNIA-järjestelmän tärkemmistä tehtävistä on sähköverkon optimointi.

Järjestelmän suorituskyky

Maailmanlaajuinen kokemus järjestelmien käyttöönotosta osoittaa, että radioverkko on varmin ja luotettavin tilaajaliittymän viestintäkanava pienjänniteverkossa. Sen vuoksi voimme taata 99,8–100 %:n suoritustehon mittarinluennassa – varauksetta!

Tietoturva

Turvallisuuden on oltava olennainen osa älykkään mittausjärjestelmän arkkitehtuuria, ja se on huomioitava suunnittelussa alusta alkaen. Infrastruktuuriin kohdistuvat haittaohjelmien hyökkäykset, luonnonkatastrofit ja inhimilliset erehdykset voivat aiheuttaa suurta vahinkoa.

Käytetäänkö mittausjärjestelmääsi parhaalla mahdollisella tavalla?

- Kuinka järjestelmän suorituskykyä pidetään yllä?
- Kuinka tietoturva pysyy jatkuvasti korkealla tasolla?
- Onko käytettävissä riittävästi resursseja ja pätevää henkilöstöä?
- Ovatko IT-laitteistot riittävät ja ajan tasalla?
- Mistä saat tukea järjestelmän päivittäiseen käyttöön?

Meiltä saat kaiken satunnaisesta asiakastuesta täyden palvelun ratkaisuun. 
Haluatko lisätietoja Kamstrupin tukipalveluista?

Erilaiset tarpeet vaativat erilaisia ratkaisuja

Katso, kuinka innovatiiviset asiakkaamme ottavat käyttöön optimoidun sähköverkon langattomien älymittarien avulla − yhdistä vesi, lämpöenergia ja sähkö yhteen järjestelmään, automatisoi mittarinluenta, säästä energiaa ja sitouta asiakkaasi.

Kamstrup tarjoaa kokonaisratkaisut

Valitse luotettava kumppani älyverkkoratkaisujesi tueksi. Kamstrup auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi tarjoamalla pohjoismaiden laajimman valikoiman kokonaisvaltaisia älykkäitä mittarijärjestelmiä. 

Meiltä saat kaiken mitä mittausten tekemiseen tarvitset.

"Kamstrupin ammattimainen toteutusmalli on säästänyt meiltä paljon sisäisiä projektiresursseja, sillä Kamstrup on jo huolehtinut monista alueista, joihin olisimme muuten joutuneet käyttämään paljon resursseja."

 

Per Frederiksen, HEF Net A/S, Tanska

Hei! Sivustomme käyttää evästeitä käyntien seuraamiseen. Henkilökohtaisia tietoja ei tallenneta.