Mittavassa älymittarihankkeessa yksityiskohdat on hiottu loppuun saakka

Radius, osa Ørsted Groupia, Tanska

Kamstrupin ja Radiusin miljoonan etäluettavan sähkömittarin suurhankkeessa suunnittelu on ollut alusta lähtien tärkein avainsana. Huolellisen suunnittelun ansiosta hanke on pysynyt aikataulussaan ja budjetissaan valtavasta koostaan ja monitahoisuudestaan huolimatta. Nyt hankkeen toteuttamisvaihe on loppusuoralla, ja Radius voi keskittyä maksimoimaan valtavien mittaridatamäärien arvon.

Tanskalainen energiayhtiö Radius on aloittamassa Pohjois-Euroopan suurimman älymittaushankkeen viimeistä vaihetta, sillä enää kymmenesosa miljoonasta mittarista on vaihtamatta. Laajuutensa lisäksi hanke erottuu edukseen myös muiden ansioidensa takia. Perusteellisten ja huolellisten valmistelujen ansiosta hankkeen aikataulu pitää, budjetissa on pysytty ja asetetut turvavaatimukset on saavutettu. Nämä kolme olivat Radiukselle tärkeimmät kriteerit hankkeen onnistumisen mittauksessa. Onnistunut toteutus perustuu tarkkoihin suunnitelmiin, joita hanketarjouksessakin painotettiin.

”Näin kattavan hankkeen ehdoton edellytys on huolellinen suunnittelu. Mittarit on toimitettava ajallaan, erilaisten IT-järjestelmien on toimittava saumattomasti yhteen ja toteutusprosessin on oltava valmis ennen kuin asentajat suuntaavat kytkemään miljoonan asiakkaan mittarit. Tärkeintä on suunnittelu, suunnittelu ja vielä kerran suunnittelu”, painottaa Radiuksen johtaja Steen Hansen.

Monitahoisuus vie aikaa

Monimutkainen hanke edellyttää eri IT-järjestelmien välisiä integrointiratkaisuja. Hankesuunnitelmassa on otettava huomioon testaukseen kuluva aika niin hankkeen alussa kuin kaikissa toteutusvaiheissa. ”Integrointityötä on valvottu tarkasti. Olemme suorittaneet osalaitteistojen testejä ja testanneet laitteita tuotantolaitoksissa, asennuskohteissa ja yhdistelmätesteissä. Kamstrupin ja Radiuksen testauspäälliköt ovat selvittäneet kaikki yksityiskohdat huolella. Yhteistyön valtava merkitys on valjennut kaikille”, selventää Steen Hansen.

IT-järjestelmä vaatii eniten huomiota. ”Järjestelmän on toimittava myös silloin, kun kaikki miljoona mittaria on asennettu. Se on hankkeen pääasiallinen tarkoitus: kerätä mittaridataa miljoonalta sähköyhtiön asiakkaalta, validoida tiedot ja siirtää ne kansalliseen DataHub-järjestelmään laskutusta varten.”

Hanke on herättänyt jakeluverkkoyhtiöiden huomion laajuudellaan ja onnistuneilla ratkaisuillaan. Kaikkialla maailmassa on kiinnostuttu kuulemaan lisää Radiuksen järjestelmästä, ja yritys kertoo kokemuksistaan mielellään. ”Emme keskittyneet kirjaamaan mittari- ja viestintäratkaisun yksittäisiä teknisiä tietoja, vaan keskityimme suurempaan kokonaisuuteen: tarvitsemaamme mittaridataan, jonka avulla vastaamme meille asetettuihin vaatimuksiin. Ja Kamstrup hoitaa tehtävänsä jopa sopimuksessamme määritettyä palvelutasoa paremmin”, kertoo Steen Hansen. Hän jatkaa: ”Valitsimme tietoisesti nimenomaan huolellisesti testatut vakiotuotteet. Ja sen takia olemme myös pysyneet budjetissa.”

Hankkeen alussa suunnittelimme asentavamme 1 500 mittaria päivässä. Se oli kunnianhimoinen tavoite, mutta hyvinä päivinä olemme vaihtaneet jopa 2 500 mittaria. ”Kamstrup vaihtaa yli 40 000 mittaria kuukaudessa, kun työpäiviä on 20. Vakuuttavaa! Siitä kannattaa olla ylpeä”

Radiuksen johtaja Steen Hansen

2 500 mittaria päivässä 

Hankkeen alussa suunnittelimme asentavamme 1 500 mittaria päivässä. Se oli kunnianhimoinen tavoite, mutta hyvinä päivinä olemme vaihtaneet jopa 2 500 mittaria. ”Kamstrup vaihtaa yli 40 000 mittaria kuukaudessa, kun työpäiviä on 20. Vakuuttavaa! Siitä kannattaa olla ylpeä”, kannustaa Steen Hansen.

Radius päätti tilata hankkeen avaimet käteen -ratkaisuna osaltaan siksi, että yhtiö tiesi logistiikan tärkeyden hankkeen toteutukselle. ”Epäluotettava mittaritoimittaja ei olisi tullut kysymykseen. Muuten 180 ammattilaista seisoisi tyhjin käsin pysäköintipaikalla ja toteutusvaihe olisi jäissä. Tällaista riskiä ei saa koskaan aliarvioida. Toimitusten on oltava ajoissa, jotta mittarit ovat asennusvalmiina, kun asiakas avaa ovensa. Kamstrup on vastannut tähän haasteeseen loistavasti.”

Huolellinen suunnittelu näkyy nyt, kun toteutusvaihe on viime metreillä: hankeen kaikki tärkeät välitavoitteet on saavutettu.

Pohjois-Euroopan suurin älymittarihanke

Data mullistaa toimintatavat

Nyt ensimmäisistä 900 000 mittarista saadaan jo tuntilukemia, ja Radius keskittyy kerätyn tiedon hyödyntämiseen. ”Suurien datamäärien avulla ymmärrämme pienjänniteverkon kuormitusta paremmin. Lisäksi huomaamme luvattoman käytön helpommin, pystymme hoitamaan vikatilanteet paremmin ja osaamme antaa asiakkaillemme selkeämmät ohjeet katkosten varalta vianetsinnän nopeuttamiseksi”, toteaa Steen Hansen.

Uusien mittareiden etuihin kuuluu myös etäkäytettävä virrankatkaisija, jonka avulla Radius voi kytkeä asiakkaat irti verkosta ja takaisin verkkoon tarpeen mukaan. ”Ratkaisu on selvää säästöä, sillä meidän ei tarvitse lähettää asentajaa asiakkaan luokse. Nykyisin teemme kuukaudessa 200–250 irtikytkentää ja yhtä monta kytkentää. Siksi mittarien virrankatkaisija on meille kustannustehokas ratkaisu. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon se nopeuttaa työtämme.”

Radius tutkii digitalisoinnin ja kattavamman verkkodatan tuomia mahdollisuuksia älykkäämmän verkkosuunnittelun kehittämiseksi. Steen Hansen kutsuu tätä ”uudeksi maailmaksi”. ”Esimerkiksi kun sähköautojen kysyntä lähtee kasvuun, pystymme datamme avulla analysoimaan, mistä kannattaa aloittaa, mitä pullonkauloja emme ole vielä huomanneet ja kuinka kuormitusta kannattaa jakaa. Pystymme keskittämään resurssimme ja investoimaan verkon laajentamiseen.”

Suuremman datamäärän avulla voimme helpommin toteuttaa asiakaslähtöisiä kehitysprojekteja, joiden kysyntä tulee kasvamaan tulevina vuosina. ”Voimme tarjota asiakkaalle käyttöaikaan perustuvia tariffeja, joilla kulutusta saadaan siirrettyä kysyntähuippujen ulkopuolelle. Samalla verkon kuormitus tasapainottuu. Nämä ovat vain osa uusilla mittareilla ja valtavilla datamäärillä saavutettavista mahdollisuuksista.”

Ja jos onnistumme kannustamaan kuluttajia tasapainottamaan kulutustaan, asiakkaiden lisäksi myös jakeluyhtiönä toimiva Radius saavuttaa merkittäviä hyötyjä. ”Meidän ei välttämättä tarvitse nostaa verkon kapasiteettia, ja voimme siirtää ainakin osan investoinneista myöhempään ajankohtaan. Tämä tulee mullistamaan toimintaedellytykset ja antaa erinomaiset mahdollisuudet optimointiin.”

Radiuksen edut:

  • Yhtiö pystyy hyödyntämään palvelusopimuksen (SLA) vaatimustason mukaista mittaritietoa
  • Kamstrupin OMNIA-älyverkkoratkaisu, joka sisältää älykkäät sähkömittarit ja radioverkkotekniikkaan/P2P-tekniikkaan perustuvan tiedonsiirron
  • Integrointi Landis & Gyrin MDM-järjestelmään, SAP, Device Exchange Management System ja asiakasportaali
  • Koko mittarikannan ja infrastruktuurin kattava suunnittelu- ja asennuspalvelu sekä asiakaspalvelu
  • Koko IT-järjestelmä luotettavine tietoturvaratkaisuineen
  • Mittarien ja järjestelmän käyttöaika vuoteen 2035