Optimering af netværkstrykket

Vandspild, aldrende infrastruktur og stigende energiomkostninger er blot nogle af de udfordringer, som påvirkes af det generelle netværkstryk. Op mod 35 % af det rene vand, som vandforsyningen pumper ud, går til spilde pga. lækager, som bl.a. kan opstå som følge af for højt tryk i netværket. Viden om trykoptimering kan derfor have stor betydning for vandforsyningens forretning.

Et for højt tryk øger risikoen for brud og lækager i netværket såvel som energiomkostningerne til udpumpning af vand fra forsyningen. På den anden side kan et for lavt tryk øge risikoen for vandindtrængning og resultere i utilfredse kunder, som ikke får leveret det rette tryk i deres husholdning. Overvågning af trykket er grundlaget for proaktivt at kunne optimere det og dermed sikre kundetilfredshed, begrænse lækager og brud, og minimere energiforbruget til vandværkets pumper.

En reduktion af det generelle netværkstryk betyder samtidigt, at mindre vand trænger ud igennem eventuelle sprækker i rørene, hvilket mindsker lækagetabet. Endelig er trykstyring relevant ift. asset management. Ved at sænke trykket i netværket og dermed begrænse antallet af trykstød kan vandværket nemlig ”berolige” netværket og undgå at stresse komponenterne i ledningsnettet unødigt, så levetiden forlænges.

Måling af tryk direkte i netværket

Når vandforsyningen skal måle trykket i netværket, er der flere hensyn at tage for at sikre en brugbar måling.

Det vigtigste er, hvor du måler trykket. Foretages trykmålingen inde i de enkelte husstande, går du glip af en væsentlig mængde information.

På grund af dimensionsforskelle mellem distributionsnetværk og jord- og stikledningerne, bliver trykstød dæmpet betydeligt, og det betyder, at du ikke kan registrere dem korrekt.

Derudover har tryk- og flowændringer lokalt i husstanden tendens til at forstyrre målingen. Det er derfor mere relevant at foretage målingerne direkte i distributionsledningerne.

 

Begræns skadelige trykstød

Opdag lækager og brud før de opstår
Overvågning af trykket kan give viden omkring skadelige trykstød og variationer i det generelle tryk, som kan føre til brud i distributionsnetværket. Dermed vil du blive i stand til at identificere og eliminere kilderne, hvilket resulterer i færre brud og nedbringer de relaterede omkostninger.

Målehastigheden er afgørende
Trykmålerens karakter er vigtig for et godt og brugbart resultat. For at kunne registrere de hurtige trykstød, der er skyld i mange sprængninger, er det nødvendigt at have en høj opløsning, hvor øjeblikstrykket registreres flere gange i sekundet. Kun ved målinger i tilstrækkelig høj opløsning får du et fyldestgørende billede af tilstanden i netværket.

Trykoptimering

Et optimalt tryk hjælper forsyningen med et høste en lang række fordele.

Download vores white paper og lær mere omkring:

  • Trykmåling i netværket
  • Trykzoner og distriktsmåling
  • Årsager til og effekten af trykstød
  • Hvordan det optimale tryk opnås
  • Pressure Management Index (PMI)

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6