Meget mere end måling af forbrug

READy Manager

Optimal udnyttelse af målerdata med READy Manager

Når du har et READy fjernaflæsningssystem sker håndteringen af målere og målerdata i PC programmet READy Manager – uanset om du aflæser dine målere med mobilaflæsning eller via et netværk. 
 
Forbrugsmåling og afregning er kerneopgaver for enhver forsyning. Men intelligent måling er ikke kun et spørgsmål om øget præcision og korrekt afregning. Det handler også om at forbedre og udbygge relationerne til forbrugerne. Om driftsoptimering, kvalitetsstyring, indtjeningssikkerhed, asset management og meget mere. 
 
Det handler om at være i stand til at træffe de rigtige valg og foretage de rette investeringer – på baggrund af mere end blot estimeringer og teoretiske modeller.
Dine indsamlede målerdata kan bruges til meget mere end korrekt fakturering. Øget viden om dit distributionsnetværk og forbedret udnyttelse af data kan give dig løbende adgang til opdateret viden om blandt andet forbrug, afkøling, tryk og vandspild – og redskaberne til at omsætte den viden til konkrete forbedringer, energioptimeringer, mindre vandspild og færre sprængninger. 
 
Kort sagt - intelligent fejlfinding og optimering i netværket! 
 
Med en smart metering løsning fra Kamstrup får du let adgang til alle dine data samt en række værktøjer, der hjælper dig til at være mere proaktiv i din planlægning og det daglige arbejde, samtidig med du får helt præcise aflæsninger til brug for korrekt fakturering.

Kom godt i gang

READy Manager har en enkel brugerflade med startskærm og ikon baseret navigation der gør programmet intuitivt og enkelt at bruge. 
 
Systemet understøtter mange forskellige dataformater og tilbyder en fleksibel import og eksport af data. Det er nemt at integrere en eksisterende kundedatabase i systemet og data kan både eksporteres efter behov og gennem automatiske jobs til afregningssystemet eller en e-mail.

Ønsker du at downloade READy Manager?

Du kan downloade READy Manager aflæsningssystemet via ”Mit Kamstrup”. For at få adgang til download af systemet skal du først oprette en brugerkonto.


Intelligent fejlfinding og optimering i netværket

Smart metering handler om meget mere end måling af forbrug. Optimal udnyttelse af data afhænger i høj grad af, hvordan de præsenteres og bruges. Derfor tilbyder READy Manager en række værktøjer skræddersyet til moderne forsyninger, der nemt hjælper med at få overblikket over og udnytte målerdata. 
 
Målret din fejlfinding og optimering
For at få overblik over forbrug og andre parametre i forskellige dele af dit distributionsnetværk, kan du gruppere dine målere i READy Manager. For eksempel kan du gruppere dem geografisk eller et oprette grupper med kunder, hvor der er behov for at følge forbruget tæt.
I visse tilfælde, kan det også være en fordel med et ganske kort aflæsningsinterval for at få adgang til de nødvendige informationer og få et mere nuanceret billede. 
 
Derfor kan du i READy Manager udpege op til 50 strategisk vigtige målere som prioritetsmålere der aflæses ned til hvert 5. minut. Prioritets målerne kan være både almindelige husholdningsmålere, større flow og distriktsmålere eller tryksensorer afhængig af, hvilke informationer du har brug for. Du kan løbende nemt ændre, hvilke målere, der aflæses som prioritetsmålere, hvis dine analysebehov ændrer sig.
Få overblikket
Derudover kan READy Manager vise forbruget fra hver enkelt måler som søjler over tid, hvor eventuelle alarmer og infokoder kobles med forbruget. Dette kan blandt andet gøre det nemmere og hurtigere at håndtere kundehenvendelser, sammenlignet forbruget fra flere målere eller identificere lækager, dårlige afkølere og andre uregelmæssigheder. 
 
Når hændelsesforløbet forud for en sprængning eller en lækage er kortlagt, kan starttidspunktet og stedet lettere identificeres. Dermed kan fejlen udbedres hurtigere og vandspildet formindskes.

Fjernaflæsning med READy


For at få fuld adgang til de mange muligheder for analyse og optimering i READy Manager kræver det samtidig at dine målere også bliver aflæst af et READy netværk.
 
Med READy netværksaflæsning aflæses dine målere automatisk på dags- eller timebasis via en eller flere faste dataopsamlingsenheder. En dataopsamlingsenhed består af en eller to antenner, der opfanger signalet fra målerne, og en koncentrator, der sender de aflæste data til READy Manager.

"Vi kan lige pludselig begynde at bruge forbrugsdata til andet og mere end bare afregning. Nu kan vi analysere, finde fejl og forbedringsmuligheder, vi ikke tidligere kunne.” Marc Roar Hintze, Adm. Direktør, Assens Fjernvarme.

Få styr på dit vandspild

READy Manager tilbyder en effektiv vandspildsanalyse, der løbende holder dig orienteret om det samlede vandspild i hele netværket eller udvalgte sektioner. I stedet for én årlig beregning af vandspildet, kan du nu let få overblikket og løbende reagere, så snart tendensen i et område er stigende. 
 
Dermed kan du fange lækager og sprængninger langt tidligere og begrænse mængden af ufaktureret vandforbrug. Ved at sammenholde vandspildet fra forskellige sektioner kan READy Manager desuden benyttes til at målrette arbejdet med aktiv lækagesøgning og danne grundlag for både prioritering og dimensionering, når dit ledningsnet skal renoveres. Således kan du sikre, at du sætter ind der, hvor behovet og gevinsten er størst. 

Måling og optimering af trykket skaber store fordele

Trykket og mængden af trykstød i dit distributionsnetværk påvirker både energiforbruget såvel som antallet af lækager og brud. Derudover er der en klar sammenhæng mellem det maksimale tryk og antallet af rørsprængninger. Alligevel er kendskabet til trykket ofte begrænset til viden om udpumpningstrykket suppleret med sporadiske kontrolmålinger.
 
Et READy netværk giver dig mulighed for at indsamle informationer om trykket i ledningsnettet. Ved at montere Kamstrup PressureSensor et antal strategiske steder i netværket får du værdifuld viden om mulighederne for at optimere trykket. 
 
Ofte vil det være muligt - enten i perioder eller permanent - at sænke trykket i ledningsnettet, hvilket giver håndgribelige fordele i form af lavere drifts- og energiudgifter samt markant mindre vandspild. Ved at mindske trykket og trykstødene i netværket reduceres den generelle stresspåvirkningen af ledningsnettet, hvilket forlænger komponenternes levetid.

Vil du vide mere om READy Manager?

Kontakt os her med dit spørgsmål
Emne *
* Vælg venligst et emne
Interesse *
* Vælg et eller flere interesseområder
* Comments is invalid
* Fornavn er obligatorisk * Fornavn er ugyldig
* Efternavn er obligatorisk * Efternavn er ugyldig
* Email er obligatorisk * Email er ugyldig
* Virksomhed er obligatorisk * Virksomhed er ugyldig
* Postnummer er obligatorisk * Postnummer er ugyldig
* By er obligatorisk * By er ugyldig
* Land er obligatorisk
* Telefonnummer er obligatorisk * Telefon er ugyldig * Telefon er ugyldig
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.