Heat Intelligence

Dataanalyse du kan handle på

Skab synlighed i ledningsnettet med data fra intelligente målere

Værdien af data fra dine intelligente målere går langt ud over korrekt afregning. Udfordringen indtil nu har været at få det maksimale ud af potentialet. Men med det rette værktøj, kan du gøre netop dette og skabe værdifuld indsigt og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
Kamstrups analyseplatform for varmeforsyninger giver indsigt og gennemsigtighed i distributionsnetværket.
Du kan, kort sagt, gå fra ”hvad nu hvis” til ”hvordan”.
Målerdata bliver automatisk lagt sammen med dine GIS-data fra ledningsnettet og giver derigennem et overblik over, hvad der rent faktisk foregår mellem forsyningen og slutbrugeren.

Gør det til Din Hjemmebane

  • kortlæg dit varmetab
  • dokumentér din leverancekvalitet
  • monitorér din belastning og kapacitet
  • identificér hvad der stresser dit ledningsnet
 

Transformer rå data til værdi og gennemsigtighed

Med detaljeret information om temperaturafvigelser samt frem- og returløbstemperatur giver Heat Intelligence et hidtil uset overblik over dit ledningsnet. Du kan følge udviklingen løbende og handle så snart afvigelserne i dit distributionsnet bliver for store.

Kortlæg dit varmetab Kortlæg dit varmetab

Løbende monitorering gør det muligt for dig at opdage negative udviklinger eller tendenser tidligere, så du kan reagere hurtigere. Du opsætter nemt dine egne grænser for temperaturafvigelser baseret på, hvad der er relevant for dig. Resultatet vises på kortet, så du kan handle derefter. Hvis den målte temperatur er lavere end forventet, kan problemet være en defekt stikledning eller dårlig rørisolering. Er den højere, kan det skyldes en lækage eller et omløb.
 

Dokumentér din leverancekvalitet Dokumentér din leverancekvalitet

Du kan se, præcis hvordan varmen bevæger sig igennem ledningsnettets infrastruktur hele vejen ud til slutbrugerne. Det betyder, at du til enhver tid kan dokumentere nøjagtigt, hvad du har leveret.
Du er også i stand til at evaluere din temperaturoptimering ud fra en visualisering af dynamisk udregnede fakta i stedet for ud fra en statisk model.
 

Monitorér din belastning og kapacitet Monitorér din belastning og kapacitet

Ved at koble energimålinger sammen med detaljerede oplysninger om rørenes egenskaber giver Heat Intelligence dig et præcist billede af belastningen hele vejen gennem dit ledningsnet.
Det viser, om der er et match mellem den teoretiske planlægning og virkeligheden, så du kan validere dine designkriterier. Du bliver dermed i stand til at maksimere udnyttelsen af din kapacitet og målrette dine investeringer i nettets vedligehold – f.eks. ved at vurdere rørenes levetid ud fra deres belastning og reelle tilstand i stedet for kun deres alder.
 

Identificér hvad der stresser dit ledningsnet Identificér hvad der stresser dit ledningsnet

Du kan identificere de bygninger eller forbrugere, der belaster dit ledningsnet mest ved at zoome ind på specifikke bygninger og rør. Det gør det muligt for dig at afdække årsagen til problemet, f.eks. varmeinstallationen eller slutbrugerens adfærd. Og det er dit grundlag for at give målrettet vejledning til dine kunder – til gavn for både deres varmeregning og dit ledningsnet.

Når du ved, hvad der sker i rørene under jorden

Heat Intelligence kombinerer fakta om rørene i dit ledningsnet (længde, dimension, isolering osv.) med data direkte fra dine intelligente målere. Det giver dig et helt nyt niveau af gennemsigtighed – uden at du behøver investere i flere sensorer.

Opret virtuelle målere

Baseret på målinger fra alle slutpunkterne i dit ledningsnet kan Heat Intelligence beregne temperaturen og flowet selv de steder, hvor der ikke sidder en måler.

Værktøjet beregner nøjagtigt, hvordan varmen bevæger sig igennem din infrastruktur, og hvad det betyder for din varmeforsyning. Dette visualiseres på et intuitivt kort over dit forsyningsområde, og giver dig derfor en forståelse af hydrodynamikken i dit ledningsnet. Når du ved, hvad der sker under jorden, er du bedre i stand til at målrette din indsats og dine ressourcer.

Live og opdateret dagligt

Heat Intelligence opdateres og beregnes automatisk hver dag med de seneste data fra dit ledningsnet. Platformen er webbaseret.

 

Teknisk dokumentation

Er du interesseret i de tekniske detaljer og specifikationer?
Tøv ikke med at tage kontakt til os
 
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.