Forebyggelse af strømudfald

Strømudfald og andre hændelser i nettet kan forebygges, hvis man holder øje med advarselssignaler som frekvensudsving, spændingsudsving og harmonisk indhold. Men i praksis er det både svært og tidskrævende at finde årsagen til problemer med spændingskvaliteten.

OMNIA® e-meter er baseret på en helt ny EPU-arkitektur, der analyserer hver spændings- og strømperiode samt frekvens og harmonisk indhold med hidtil uset præcision. Med så detaljerede data kan et forsyningsselskab hurtigt afdække årsagen til problemerne uden unødvendige teknikerbesøg.