Minimering af vandspild

Til kamp mod uafregnet vand

Uafregnet vand er et velkendt globalt problem, da det betyder, at store mængder af de i forvejen knappe vandressourcer går tabt.
 
Det er derudover en konkret udfordring, som de fleste vandforsyninger dagligt står overfor, som følge af stigende urbanisering og efterspørgsel, prisstigninger og aldrende distributionsnetværk.
 
Heldigvis kan den seneste teknologiske udvikling og øget viden om distributionsnetværket give nye muligheder for at nedbringe vandspildet. 
 
Kampen mod uafregnet vand starter med at kortlægge hvor godt og hvordan, vandressourcerne bliver udnyttet.

Så snart vandspildets omfang er kortlagt, kan forsyningsværket begynde at arbejde proaktivt for at nedbringe mængden af uafregnet vand - til gavn for både miljøet, forbrugeren og vandforsyningernes bundlinje.
 
Hos Kamstrup er vandspild ikke bare noget vi snakker om. Vi er i fuld gang med at udvikle løsninger der hjælper vandværkerne med at begrænse vandspildet. 
 
Derfor har vi udgivet et white paper, der fortæller mere om hvordan vandværkerne aktivt kan bekæmpe vandspild - blandt andet ved at bruge værktøjer såsom Infrastructure Leakage Index (ILI) og vandbalance-skemaer.  Læs videre på denne side og download vores whitepaper hvor du kan læse mere.

Hvad er uafregnet vand?

Uafregnet vand, også kaldet Non-Revenue Water (NRW), defineres som:
 
"Vand der pumpes ud i distributionsnetværket men ikke afregnes og derfor ikke genererer indtægt til vandværket"
 
Et højt niveau af uafregnet vand betyder ikke blot tabt indtægt og højere driftsomkostninger for vandværket, men kan også bidrage til øgede omkostninger i forbindelse med reparation af lækager, øgede energiomkostninger mm. Heldigvis har udviklingen af intelligente målere og smart metering bidraget til større gennemsigtighed i vandforsyningen. Dette kan skabe et fuldt overblik over distributionsnetværket og dets tilstand. 
 
Download vores white paper og lær mere om uafregnet vand og hvordan dette kan nedbringes.

Få styr på dit vandspild!

Uafregnet vand kan skyldes mange forskellige typer vandspild.
 
En type kan være vandtab grundet lækager i dele af netværket, forårsaget af for højt driftstryk og trykstød. Dette kan i sidste ende føre til mere alvorlige brud i distributionsnetværket.
 
Langt de fleste lækager er stille underjordiske lækager som ikke er synlige. 
Derfor et der vigtigt at få kortlagt ledningsnettets tilstand, så forsyningsværket kan vurdere hvor der skal sættes ind.
 
Problemer som disse kan afhjælpes ved
en læksøgningsløsning fra Kamstrup der løbende afslører eventuelle lækager.

Uafregnet vand kan også skyldes en upræcis måling hos forbrugerne eller mangelfuld aflæsning. 

I boliger og offentlige anlæg uden målere, fakturerer man med et estimeret standardforbrug. Dette giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af det faktiske forbrug, og kan både resultere i ukorrekt fakturering samt et misvisende billede af det reelle vandspild.
 
Samtidig kan ulovlige forbindelser eller uautoriseret brug bidrage til et højere niveau af uafregnet vand.

Et skridt mod nedbringelse af vandspild, kan tages ved installation af intelligente målere. Erfaringer viser at mekaniske målere ofte måler for lidt, da de med tiden får et højere startflow. 
 
Med udviklingen af intelligente målere og smart metering teknologi, vil målenøjagtigheden øges samtidig med at der skabes større gennemsigtighed i vandforsyningen.
 
Alt sammen bidrager det til et lavere niveau af uafregnet vand, samtidig med en miljømæssig gevinst i nedbringelse af det generelle vandspild.

Kom vandspild til livs

Florenberg vandværk i Tyskland havde mere end 4,800 mekaniske vandmålere installeret. Man frygtede at en reduktion i aflæsningsnøjagtigheden, ville give anledning til et potentielt tab på mere end 30 millioner liter uafregnet vand om året.
 
Derfor så Florenberg vandværk nødvendigheden i at installere nye digitale målere med fjernaflæsning, og dermed forebygge det potentielle tab. 
 
Udover at levere nye målere, havde Kamstrup en løsning til at afdække og overvåge eventuelle lækager hos forbrugeren

Kontakt os

Send os din forespørgsel, og vi vender tilbage så hurtigt som muligt
Emne *
* Vælg venligst et emne
Interesse *
* Vælg et eller flere interesseområder
* Comments is invalid
* Fornavn er obligatorisk * Fornavn er ugyldig
* Efternavn er obligatorisk * Efternavn er ugyldig
* Email er obligatorisk * Email er ugyldig
* Virksomhed er obligatorisk * Virksomhed er ugyldig
* Postnummer er obligatorisk * Postnummer er ugyldig
* By er obligatorisk * By er ugyldig
* Land er obligatorisk
* Telefonnummer er obligatorisk * Telefon er ugyldig * Telefon er ugyldig
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.