Høst fordelene ved et optimalt tryk

Forlænget levetid, mindsket lækagetab og energibesparelser

Vandspild, aldrende infrastruktur og stigende energiomkostninger er blot nogle af udfordringerne, som påvirkes af det generelle netværkstryk. Op mod 35 % af det rene vand, som vandforsyningen pumper ud, går til spilde pga.  lækager, som bl.a. kan opstå som følge af for højt tryk i netværket. Viden om trykoptimering kan derfor have stor betydning for vandforsyningens forretning. 

Et for højt tryk øger risikoen for brud og lækager i netværket såvel som energiomkostninger til udpumpning af vand fra forsyningen. På den anden side kan et for lavt tryk øge risikoen for vandindtrængning og resultere i utilfredse kunder, som ikke får leveret det rette tryk i deres husholdning. 
Overvågning af trykket er grundlaget for proaktivt at kunne optimere trykket og dermed sikre kundetilfredshed, begrænse lækager og brud, og minimere energiforbruget til vandværkets pumper. 

En reduktion af det generelle netværkstryk betyder samtidigt, at mindre vand trænger ud igennem eventuelle sprækker i rørene, hvilket markant reducerer lækagetabet. Endelig er trykstyring relevant ift. asset management, da vandværket ved at sænke trykket i netværket og dermed begrænse antallet af trykstød, kan ”berolige” netværket og undgå at stresse komponenterne i ledningsnettet unødigt, for dermed at forlænge levetiden.

Download vores white paper og lær mere omkring optimering af trykket og hvordan et optimalt tryk kan gavne din forsyning. 

Begræns skadelige trykstød 

Opdag lækager og brud før de opstår

Overvågning af trykket kan give viden omkring skadelige trykstød og variationer i det generelle tryk, som kan føre til brud i distributionsnetværket. Dermed vil du blive i stand til at identificere og eliminere kilderne, hvilket resulterer i færre brud og nedbringer de relaterede omkostninger. 

Målehastigheden er afgørende

Trykmålerens karakter er vigtig for et godt og brugbart resultat. For at kunne registrere de hurtige trykstød, der er skyld i mange sprængninger, er det nødvendigt at have en høj opløsning, hvor øjeblikstrykket registreres flere gange i sekundet. Kun ved målinger i tilstrækkelig høj opløsning får du et fyldestgørende billede af tilstanden i netværket.

Måling af tryk direkte i netværket

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Når vandforsyningen skal måle trykket i netværket, er der flere hensyn at tage for at sikre en brugbar måling.

Det vigtigste er, hvor du måler trykket. Foretages trykmålingen inde i de enkelte husstande, går du glip af en væsentlig mængde information.
På grund af dimensionsforskelle mellem distributionsnetværk og jord- og stikledningerne, bliver trykstød betydeligt dæmpet, og det betyder, at du ikke kan registrere dem korrekt.

Derudover har tryk- og flowændringer lokalt i husstanden tendens til at forstyrre målingen. Det er derfor mere relevant at foretage målingerne direkte i distributionsledningerne.

Hvordan optimeres trykket?

Et optimalt tryk hjælper forsyningen med et høste en lang række fordele.

Download vores white paper og lær mere omkring:
  • Trykmåling i netværket
  • Trykzoner og distriktsmåling
  • Årsager til og effekter af trykstød
  • Hvordan det optimale tryk opnås
  • Pressure Management Index (PMI)

En Kamstrup løsning

Målerløsninger fra Kamstrup repræsenterer den næste generation af intelligent vandaflæsning. Igennem en kombination af den seneste ultralydsteknologi, fjernaflæsning og innovativ lækageovervågning giver vores løsninger kunderne et højt niveau af kontrol, effektivitet og fleksibilitet.

Optimering af netværkstrykket

Download vores white paper og læs mere om hvordan optimering af netværkstrykket kan hjælpe din distribution og dine kunder.

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.