En trendsætter inden for energiforsyning
– en case fra Ulm

En ‘bekymringsfri pakke’

Trådløs måleraflæsning sikrer pålidelig forsyning og kundetilfredshed

I byen Ulm i det sydlige Tyskland leverer Fernwärme Ulm GmbH (FUG) både miljøvenlig varme og køling. Pålidelig forsyning og kundetilfredshed er lige vigtige for leverandøren. Det tilbudte produkt er helt på linje med energirevolutionen, hvor mere end 60 % stammer fra fornyelige brændstoffer, hvilket stiger til mere end 80 % for kombineret varme og el. Selskabet udnytter også fjernaflæsning til at give kunderne bedre omkostningseffektivitet og komfort.

Wolfgang Klingler fra salgs-/serviceafdelingen siger: "Vores kunder har ingen varmeenheder eller skorstene. Der kræves ingen inspektion og overholdelse af emissionsværdier på kundens grund. Vi levere energien som et færdigt produkt med integreret miljøbeskyttelse direkte til husstanden, en bekymringsfri pakke kunne man kalde det."

Forbundet af varmemålere

Måleraflæsning er en del af den 'bekymringsfrie pakke'. Varmemålerne fungerer som linket mellem FUG og kunderne, og både aflæsning af varmemålerne og afregningen er processer, som er nøglen til forholdet mellem kunderne og energileverandøren – ikke mindst på grund af omkostningseffektiviteten i energiforsyningen. Naturligvis stiller denne rolle som et link høje krav til teknologien.

Trådløs måleraflæsning resulterer i omgående forbedret kundeservice

Forud for indførelsen af trådløs aflæsning havde FUG et par problemer med måleraflæsning. Måleraflæserne måtte ofte lave aftaler med kunderne for at kunne få adgang til målerne. Som det tit er tilfældet, er der specielt i nye boligområder ingen hjemme i

dagtimerne, hvilket gjorde det så meget desto sværere at aflæse målerne i hjemmene. Den almindelige praksis, hvor kunderne selv skulle aflæse deres målere, gik FUG ikke ind for, da den er ikke er særligt kundevenlig. Derudover går returneringen af selvaflæsningskortene ofte langsomt, og der er en øget risiko for fejlaflæsninger.

En trådløs løsning er en praktisk og kundevenlig måde at indhente de krævede måleraflæsninger og yderligere data som f.eks. måneds- og maksimumværdier på. Da det ikke er nødvendigt at komme ind på kundens ejendom, opfattes måleraflæsningen ikke som et irriterende moment eller uvelkommen indtrængen. Siden indførelsen af de trådløse målere er aflæsningsprocessen blevet betydeligt hurtigere og mere fleksibel.

I forsøg blev målerne installeret i kældre udført i armeret beton og aflæst ved hjælp af håndterminaler. Kamstrups trådløse netværksforbindelse var så overbevisende, at FUG besluttede sig for MULTICAL-varmemåleren. Som bonus er MULTICAL også en ultralydsmåler, der kan opgraderes to gange og dermed yde en driftslevetid på mindst 15 år.

Overbevisende trådløs aflæsning

Trådløs aflæsning af varmemålere siden 2002

FUG har mere end 2000 Kamstrup-målere i brug, som allerede aflæses trådløst ved hjælp af en håndterminal. Denne terminal forbindes derefter til en PC hos FUG, hvor dataene bearbejdes af den tilknyttede Kamstrup-software og overført til FUGs SAP IS-U-afregningssystem.

Målerne aflæses efter et rullende system af en måleraflæser, der kører gennem byen i en elektrisk Smart-bil. Den trådløse aflæsning fungerer upåklageligt, selv når målerne installeres i kældre og netstationer med metalkabinetter.

Selskabet kontaktede først Kamstrup i starten af 2002. FUG ønskede specifikt en producent af varmemålere, som også kunne tilbyde trådløs aflæsning og havde kontaktet flere udbydere. Frem for alt lagde selskabet stor vægt på en fejlfri trådløs forbindelse. I forsøg blev målerne installeret i kældre udført i

armeret beton og aflæst ved hjælp af håndterminaler. Kamstrups trådløse netværksforbindelse var så overbevisende, at FUG besluttede sig for MULTICAL-varmemåleren.

Et par fjernvarmekunder var bekymrede for trådløs stråling, da målerne blev installeret. Da målerne dog kun 'vågner op' for at blive aflæst af håndterminalen, transmitterer de kun en trådløs gang i den korte periode, hvor de bliver aflæst. Resten af tiden, hvor måleren 'sover', er der ingen trådløse signaler, og måleren registrerer kun forbrugsdataene. Resultatet af dette var, at kundernes bekymringer hurtigt blev manet i jorden.

Kombineret varme og el i mere end 60 år

FUG markedsfører sine produkter som grøn energi – og med god grund. Generelt er befolkningens energi-bevidsthed vokset markant i de senere

år, især i kølvandet på energirevolu-tionen. Som følge af denne nyligt opståede bevidsthed betragtes den energibesparende kombination af varme og el som noget meget moderne. Dette overrasker Wolfgang Klingler en smule: "Her i Ulm har vi leveret kombinerede varme og el i mere end 60 år," siger han.

I øjeblikket kommer mere end 60 % af den energi, som FUG genererer, fra vedvarende energikilder, hvoraf den største del er lokalt træ. FUG har derfor allerede opnået en reduktion i CO2-emissionerne på op til 80 % sammenlignet med niveauet i 1990.

Fernwärme Ulm, Tyskland

Løsning:

  • Mere end 2000 MULTICAL-varmemålere
  • Trådløs aflæsning via håndterminal

Fernwärme Ulm GmbH (FUG) blev grundlagt i 1995 og er med sine 200 ansatte fjernvarmeleverandøren i Ulm. Andelshaverne er EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG og Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH med hver en andel på 50 %.

FUG har ca. 2900 fjernvarmetilslutninger. Disse spænder fra boligejendomme og faciliteter til detailhandel og kommerciel brug til industrivirksomheder, hvor FUG leverer ca. 50 % af varmebehovet i Ulm. Med en investering i to biomasseanlæg med kombineret varme og el ser FUG ud til at være godt forberedt til fremtiden.

 

 

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.