Varmemålere fungerer som følsomme sensorer i fjernvarmenettet

Efter en hændelse i Pirmasens med defekte netstationer aflæses der nu minutværdier fra varmemålerne med henblik på netstyring.

Automatisk netstyring

I 2012 opdagede Volker Weiland, afdelingschef i Stadtwerke Pirmasens, et seriøst problem, som næsten satte fjernvarmenettet i byen i stå.

Skarpe stigninger

Skarpe stigninger i flowet truede med at brede sig til hele fjernvarmenettet og bringe forsyningssikkerheden i andre dele af nettet i fare.

For at finde en løsning var det nødvendigt først at finde fejlkilden, og til dette formål var der behov for en tilbundsgående analyse.

Til analysen havde Volker Weiland brug for en yderst detaljeret registrering, som kunne dokumentere tidsbegrænsede spidsbelastninger. Som

et resultat af det meget gode samarbejde med målerproducenten og en præcis fejlanalyse blev problemet løst.

Fejlfinding

Volker Weiland antog med det samme, at der var opstået en teknisk fejl i varmenetstationen, da meget korte stigninger ikke er myndighedskrav.

De første besøg hos de berørte kunder var ingen succes, da kunderne nægtede at have hydrauliske problemer.

En mere grundig fejlfinding blev iværksat. Startende med en aflæsning af dataloggeren i varmemåleren.

Måleren registrerer forbruget i bestemte intervaller og dermed forbrugsmønstrene. Men også dette initiativ var ingen succes; konfigurationen af varmemåleren tillod kun aflæsning af timeværdier, og timeværdier er middelværdier, og derfor var de midlertidige ekstreme forbrugsspidsbelastninger slørede.

Stadtwerke Pirmasens har været kunde hos Kamstrup siden 1996. Ultralydsmålerne er fuldstændigt slitagefri og tæller mere præcist end tandhjulsmålere. Når man tager et blik tilbage i tiden, kan det konstateres, at der i 20 år ikke har været nogen problemer med Kamstrup-målerne. Efter en revidering er alle målere isat igen og har allerede været i brug i mere end 15 år.

Løsningen

Automatisk måleraflæsning af minutværdier

Forberedelse af varmemålerne

For at opnå et detaljeret indblik i forbrugersiden blev ti udvalgte varmemålere af typen MULTICAL 602 hver eftermonteret med en programmerbar datalogger og et GSM-modul. Den programmerbare datalogger skulle gemme minutværdier og dermed dokumentere en ekstremt fintmasket forbrugsprofil. Med 1440 minutter om dagen blev der med denne metode genereret en enorm mængde data, så de gemte data skulle sendes trådløst via det mobile netværk til det offentlige forsyningsselskab en gang om dagen i en datapakke. Der blev de automatisk aflæst og evalueret af softwaren.

Gennem meget detaljerede grafik kunne Volker Weiland nu dokumentere over for de berørte kunde, at der var et problem i fjernvarmenetstationen, og at de primære motorventiler skulle udskiftes.

Et optimalt system til netstyring

Efter denne hændelse får alle større kunder nu fjernaflæst minutværdier.

Volker Weiland forklarer: “Den manuelle aflæsning er meget tidskrævende og ikke egnet til fejlanalyse. Vores største udfordring som fjernvarmeleverandør er at drive fjernvarmeanlæggene økonomisk.

Derfor er vi nødt til at vide, hvad der sker på forbrugersiden. Med de stærke

målere og fjernaflæsning har vi nu et optimalt system til at kunne udføre effektiv netstyring.

Blandt andet er lastprofiler, spidsbelastningsværdier, returtemperaturer og aktuelle målertællerstande meget nyttige. Derved udnytter vi også målernes fulde kapacitet til vores netoptimering og kan rådgive vores kunder om energi og give dem informationer om den optimale indstilling af kundernes installationer.”

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.