Trin for trin går Padborg Fjernvarme fra tidskrævende måleraflæsning med håndterminal til effektiv og enkel fjernaflæsning via mobiltelefoner.

Padborg Fjernvarme er i gang med at udskifte hele deres målerpark til målere, der understøtter fjernaflæsningssystemet READy. Det forventes at reducere tidsforbruget til måleraflæsning med 50 %, og på længere sigt vil den fremtidige opgradering til automatisk netværksaflæsning betyde yderligere besparelser og driftsoptimering. 
 
Fra manuel aflæsning til mobilaflæsning af varmemålere
Udskiftningen af målerparken og måleraflæsningssystemet er en proces der lige var blevet påbegyndt, da Varmemester Bjarne Hermansen startede hos Padborg Fjernvarme i 2013. På det tidspunkt var de i gang med at sætte radiomoduler i målerne og implementere aflæsning via håndterminal. 
 
Til et møde hos Kamstrup, blev den nye varmemester præsenteret for fjernaflæsningssystemet READy, og han var ikke i tvivl om systemets potentiale: ”Vi kunne se nogle muligheder i på sigt at kunne få data ind uden at skulle ud at køre. Og så var det første skridt at starte med READy mobilaflæsning.”
 
I dag aflæses de godt 1.734 varmemålere med en kombination af håndterminal og READy mobilaflæsning.
Cirka 250 af målerne understøttes af READy, men antallet stiger stødt, og fordelene er allerede tydelige.
 
Enklere og hurtigere måleraflæsning med READy
Udfordringen ved aflæsning med håndterminal er besværet med at hente data hjem, og den tidsmæssige belastning det derfor udgør at aflæse alle målerne. ”Det tager altså 3-4 gange så lang tid at aflæse målerne med håndterminal, som det gør med READy,” forklarer Bjarne Hermansen. 
 
READys enkle og intuitive brugerflade gjorde det nemt for varmemesteren at komme i gang med at bruge systemet, og selve aflæsningen klares hurtigere end nogensinde før. ”Hele aflæsningsmetoden er nemmere med READy – vi kan ganske enkelt køre noget hurtigere. Derudover er READy-systemet meget nemmere at håndtere. Det er derfor, vi vil have skiftet over.”
 
I dag aflæses samtlige varmemålere to gange om året, men når alle målerne kan mobilaflæses, vil de blive aflæst en gang om måneden. Med værkets nuværende løsning hvor der bruges håndterminal til de fleste målere og READy til en mindre andel, tager det én mand to dage – hvis det går godt.

"Det er bare at køre"

Bjarne Hermansen vurderer, at når hele målerparken kan aflæses med READy mobilaflæsning, vil det kunne gøres på fem til seks timer i modsætning til de cirka 16 timer, det tager i dag. Derudover skal han ikke gøre andet end køre bilen rundt i forsyningsområdet, da READy app’en på mobiltelefonen så helt automatisk aflæser målerne i nærheden: ”Aflæsningen klarer sig selv, mens man kører rundt, så det er bogstaveligt talt bare at køre.”
 
Forskellen i forhold til aflæsning med håndterminal er således markant, forklarer varmemesteren: ”Det er noget helt andet end før. Ved de gamle målere skulle man helt op at stå ved husets dør, og så fangede håndterminalen den ofte alligevel ikke. Med READy mobilaflæsning kan du køre forbi med 50 km/t og så fanger du dem stort set alle sammen med det samme.”

Driftsoptimering baseret på data

Indtil videre er tidsbesparelsen det primære resultat, Padborg Fjernvarme har oplevet som følge af de påbegyndte skift til mobilaflæsning. Det skyldes, at målerne i dag udelukkende bruges til aflæsning af forbrugsdata. Så snart udfasningen af aflæsning med håndterminal er gennemført, og samtlige målere kan aflæses med READy, bliver brugen af data en vigtig del af fjernvarmeværkets arbejde. Dette betegner Bjarne Hermansen som fase to.
 
”Vi ser et stort potentiale i anvendelsen af data til driftsoptimering. Når først vi har det hele op at køre, kan vi bruge data til rigtig mange ting. Der lægger store besparelser her”, siger Bjarne Hermansen. Derudover forventes det også at resultere i mindre administration og bedre service til forbrugerne.
 
Stort potentiale i netværksaflæsning
Skiftet til mobilaflæsning er en del af en længere proces frem mod netværksaflæsning. Kigger Bjarne Hermansen omkring fem år frem i tiden, forventer han derfor, at alle værkets målere på det tidspunkt bliver aflæst via et netværk med et antal antenner.
På den måde vil alle data automatisk blive indsamlet direkte til værket, uden at der skal bruges tid på at køre rundt i forsyningsområdet. ”Så kan vi få data direkte hjem dagligt uden at skulle ud at køre, og vi vil i stedet kunne koncentrere os om tallene,” siger han.
 
Netværksaflæsning vil muliggøre yderligere driftsoptimering baseret på de hyppigere data, som helt konkret vil bidrage til, at fjernvarmeværket kan reducere sit ledningstab, nedbringe fremløbstemperaturen og minimere vandspildet:
 
”Ved at hente daglige data hjem, kan vi hurtigt fange en eller anden fejl. Og det kan der helt sikkert også være store besparelser i. For eksempel ville vi jo fange et brud med det samme.” 
 
Potentialet i netværksaflæsningen var således også medvirkende til at overbevise bestyrelsen om at foretage investeringen i READy. ”Det er et skridt på rejsen hen mod at vi kan bruge data til at spare penge,” forklarer varmemesteren.

”Vi ser et stort potentiale i anvendelsen af data til driftsoptimering. Når først vi har det hele op at køre, kan vi bruge data til rigtig mange ting. Der ligger store besparelser her.” 

Varmemester Bjarne Hermansen, Padborg Fjernvarme.

Om projektet:
Padborg Fjernvarme
Målepunkter: 1.734 

376 styk MULTICAL III og MULTICAL 66, som aflæses med håndterminal
1.120 styk MULTICAL 601 og 602 med Kamstrup RF radio, som aflæses med håndterminal
244 styk MULTICAL 601 og 602 med wireless M-Bus, som aflæses med READy og mobiltelefon

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.