“De nye målere giver mulighed for at flytte administrative ressourcer til en mere kundeorienteret indsats.”

Øget energieffektivitet

En investering i intelligent målerteknologi højner effektiviteten i Lystrups varmeforsyning

Godt 10.000 indbyggere i Lystrup får varmen leveret af Lystrup Fjernvarme. Fjernvarmeselskabet har 3800 målerinstallationer og et ledningsnet bestående af 74 km hovedledning og lige så mange kilometer stikledning. Som mange andre varmeværker har Lystrup Fjernvarme fokus på at øge energieffektiviteten og forbedre driftsforholdene i det store ledningsnet.

Renovering af fjernvarmerør og stikledninger er en del af løsningen, men det er især investeringen i intelligent målerteknologi fra Kamstrup, der kommer til at bidrage til højere effektivitet i Lystrups varmeforsyning.

“Fremover kan forbrugerne være sikre på at få aflæst deres forbrug nøjagtigt, og samtidig registrerer den indbyggede lækageovervågning utætte rør eller sprængninger.”

Poul B. Skou, Direktør, Lystrup Fjernvarme

Procesoptimering

Mindre vandspild og færre omkostninger

Et stort skridt på vejen mod en mere effektiv og optimeret varmeforsyning er, at der sammen med den nye målerteknologi også er blevet investeret i lækageovervågning og permanent driftsovervågning. Det betyder, at værket konstant kan overvåge forbruget og dermed holde øje med lækager i systemet, der hvert år medfører et stort vandspild og er forbunden med mange ekstra omkostninger.

Ikke flere selvaflæsningskort

De nye varmemålere kan fjernaflæses. De gamle selvaflæsningskort, som forbrugerne selv udfyldte, forsvinder helt og erstattes af helt præcise data hentet direkte hos forbrugeren. Selvaflæsningskortene er ofte fejlbehæftede, og det tager tid og ressourcer at håndtere dem.

Målerne kan ikke bare fjernaflæses, de registrerer og gemmer også de mange forskellige driftsoplysninger, der sammen bidrager til bedre overvågning af de enkelte installationer. Der sendes for eksempel direkte information til Lystrup Fjernvarme, hvis der opstår rørbrud eller andre fejl i forsyningsnettet.

Lystrup Fjernvarme får med det nye målersystem ligeledes adgang til at følge afkølingsprocenten i installationerne, der er et udtryk for, hvor godt forbrugeren udnytter varmen. Disse data danner i sidste ende grundlag for at forbedre service og rådgivningen over for forbrugerne.

Lystrup Fjernvarme ønsker at involvere forbrugerne yderligere i deres energiforbrug, og dette giver de intelligente målere mulighed for.

Derfor tilbyder Lystrup Fjernvarme deres forbrugere online selvbetjeningsservice, ligesom forbrugerne kan downloade app’en eForsyning og få overblik over forbruget på mobil og tablet.

Intelligent målere betyder bedre økonomi

Direktør Poul B. Skou er glad for investeringen i Kamstrups teknologi og ser frem til at kunne bruge mere tid på kundeservice. Han forventer en bedre driftsøkonomi og at kunderne får en bedre service: “De nye målere giver mulighed for at flytte administrative ressourcer til en mere kundeorienteret indsats. Frem for at sende breve og taste data ind giver vi nu vejledning til forbrugerne, så de kan få et lavere forbrug.”

Lystrup Fjernvarme, Danmark

Løsning til varmemåling:

  • MULTICAL 602-varmemålere
  • Fjernaflæsning via Radio Mesh-netværk
  • Lækovervågning
  • Permanent driftsovervågning 

 

 

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.