Kunderne sparer penge og nyder godt af
et optimalt fjernvarmesystem

Optimering af varmeenergi

Den mest hårdføre varmemålertype på markedet til storforbrugere

Niels Ladefoged fra Viborg Fjernvarme er et levende bevis på, at der altid er en bedre løsning. Han har i en del år bidraget aktivt til forskningen i og udviklingen af Kamstrups produkter ved at komme med ønsker, krav og tilbyde sit samarbejde. Og folk lytter til Niels Ladefoged, der har været i fjernvarmeindustrien i mere end 25 år og arbejder som servicetekniker for en målerpark med 7.838 installationer.

Niels Ladefoged har været hos Viborg Fjernvarme siden 1996. I 2000 lagde han den første sten til en total fornyelse af målerparken – et projekt, der fik Kamstrup som leverandør af varmemålere.

Forbrugere med et stort varmeforbrug fortjener mere

Det var derfor kun naturligt, at Viborg Fjernvarme i 2009 var blandt de første til at installere den nyeste varmemåler fra Kamstrup, MULTICAL 801, hos deres storforbrugere.

MULTICAL 801 skiller sig ud som den mest hårdføre målertype på markedet. Både i forhold til funktionaliteter og design er denne måler tilpasset det industrielle og kommercielle segment, som typisk kræver meget robust materiel.

“MULTICAL 801 er lige nøjagtigt det rigtige produkt til vores storkunder,” siger Niels Ladefoged. “Denne type forbruger har ofte bygningsautoma-tisering og kan drage fordel af at trække varmemåleren og dermed varmeforbruget ind i kontrolsystemet. Deres varmeforbrug skal afregnes på månedsbasis, og da denne måler har plads til to kommunikationsformer, kan både de og vi indsamle data fra måleren, selvom de aflæser via LON til CTS, og vi aflæser via radio.”

Og så har denne måler baggrundsbelyst display – en lille detalje, som Niels Ladefoged sætter stor pris på: “En måler som denne er sjældent placeret et sted,

hvor denne funktion ikke er nyttig! MULTICAL 801-energimålerne passer perfekt til vores store forbrugere.”

Indtil nu er MULTICAL 801 blevet installeret hos en håndfuld storforbrugere.

Energirådgivning

Af de 14 ansatte hos Viborg Fjernvarme arbejder to med energirådgivning. Meget af dette rådgivningsarbejde er baseret på informationer fra varmemålerne. I Viborg aflæses målerne hver måned, og i tilfælde af afvigelser fra det normale forbrugsmønster modtager kunden et skriftligt tilbud om energirådgivning.

“Hvis vi kan sænke returtemperaturen med bare én grad, opnår vi en årlig besparelse på næsten 225.000 kroner.” 

Niels Ladefoged, servicetekniker i Viborg Fjernvarme

Alle funktioner udnyttes

Flere analysedata sikrer en bedre detektering af afvigelser og en minimering af tab i nettet

Faktisk er Viborg Fjernvarme en af forsyningsselskaberne, der udnytter alle funktionerne i varmemålerne. Grunden er enkel: jo flere data du får til analyse, jo bedre og hurtigere kan du opdage afvigelser og minimere tab i nettet. Alle målere til private husstande er derfor bestilt med timelogningsdybde, så forbrugsdata kan analyseres på timebasis.

Tarifering danner grundlaget for besparelser

Målet er at opnå besparelser – i driften og hos kunden. Viborg Fjernvarme har besluttet, at alle pålagte energibesparelser skal opnås i eget net, hvilket er grunden til, at hele systemet har brug for at blive trimmet.

I en række år er tariffunktionen i målerne blevet brugt til tarifering af returtemperaturen som et middel til økonomisk incitament. Dette har ikke kun en effekt på kundernes energibevidsthed og økonomi, men også på driften af forsyningsselskabet.

“Hvis vi kan sænke returtemperaturen med bare én grad, kan vi opnå en årlig besparelse på næsten 225.000 kroner,” forklarer Niels Ladefoged og giver følgende eksempel på dette: En storkunde skulle betale yderligere 1.790.000 kroner på grund af en for lav returtemperatur, men efter at have optimeret sine varmeinstallationer fik han to år efter ekstra 800.000 kroner tilbage.

Privat radionetværk

Viborg Fjernvarme kan problemfrit få adgang til en overflod af forbrugsdata, da de fleste af målerne i nettet er udstyret med et radiomodul og aflæses af forsyningsselskabets eget radionetværk. “Oprindeligt var målerne udstyret med et telefonmodem, men afhængigheden af teleudbyder var nogle gange en hindring. I dag driver vi vores eget radiobaserede netværk.

Softwaren til aflæsning af målere, der er forbundet med hinanden i radionetværket, er placeret på Viborg

Fjernvarmes egne servere, og forsyningsselskabet håndterer selv systemet. “Jeg havde ansvaret for at indføre systemet – en spændende, men også krævende proces”, siger Niels Ladefoged. “Vi udvider systemet regelmæssigt, og det giver derfor god mening, at vi selv håndterer det. Og når målerne er kørt ind, kører alt automatisk uden vores indblanding.”

Fremtiden er bæredygtig

Viborg Fjernvarme plejede at få al sin varmeenergi leveret af Viborg Kraftvarme A/S, men der er nye planer for fremtiden. Et affaldsforbrændingsanlæg er under planlægning og forventes at kunne producere, hvad der svarer til 50 % af Viborg Fjernvarmes varmesalg.

Viborg Fjernvarme

Årligt varmesalg på 200.000 MWh

293 km distributionssystem
7.838 installationer
Ca. 500 stor-/industrikunder

Projekt:

  • Total fornyelse af varmemålerparken
  • Varmemålere MULTICAL 801, MULTICAL 601, MULTICAL CDE
  • Radiobaseret aflæsning af alle varmemålere
  • Drift håndteres af Viborg Fjernvarme

Tidsramme: 2000 og 2009

 

 

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.