Visualisering af forbrug

Den integrerede institution Paddehatten, Grejs, Danmark

Visualiseringsværktøjet, eButler, afslørede årsagen til vandspild for DKK 45.000 i institutionen Paddehatten og bruges nu dagligt for at undgå overraskelser på vandregningen og opretholde et fælles ansvar for forbruget.

Da Hanne Pjengaard, lederen af institutionen Paddehatten, i sommeren 2015 blev gjort opmærksom på et usandsynligt højt vandforbrug, blev hun samtidigt præsenteret for eButler – en kombineret web-portal og app til visualisering af energi- og vandforbrug. Ved hjælp af eButler fandt hun sammen med sit personale frem til årsagen bag vandspildet, og hun har flere gange siden brugt programmet til hurtigt at opfange og rette op på udsving i institutionens vandforbrug. 

Overblik og indsigt
I den mere end ti år gamle bygning var der blandt andet problemer med gulvvarmen, og vandmåleren havde drillet længe. Det kom derfor ikke som et lyn fra en klar himmel, da Hanne Pjengaard af det lokale vandværk blev gjort opmærksom på et usandsynlig højt vandforbrug.

At vandspildet løb op i DKK 45.000, havde hun dog ikke regnet med. Efter uden held at have forsøgt sammen med en arkitekt og teknisk personale fra kommunen at finde frem til årsagen til det høje forbrug, tog lederen sagen i egen hånd ved hjælp af den grafiske oversigt i eButler, som vandværket gav hende adgang til. 

Hun klistrede døren i personalerummet til med daglige rapporter printet direkte fra eButler, hvori hun kunne se vandforbruget dag for dag og helt ned på timebasis. Ved at sammenligne de præcise tidspunkter for et særligt højt forbrug med oversigten over hvem fra institutionens personale, der havde været til stede, kunne hun se nogle tydelige sammenfald. ”eButler gav mig et overblik, som ingen andre kunne give mig,” siger Hanne Pjengaard.

Mistanke om lækage 

For det første var der oftest et unaturligt udsving, når rengøringspersonalet var i huset om aftenen eller i weekenden. Derudover kunne Hanne Pjengaard også se et mønster omkring middagstid hver dag. Vandforbruget var som forventet højt på grund af bl.a. opvask, men der var alligevel et tankevækkende udsving. 

Kommunens tekniske personale havde mistanke om en lækage, hvilket ville betyde, at hele gulvet skulle graves op med store konsekvenser for institutionen og børnene: ”Én ting er jo vandet der bliver spildt, men en anden ting er skaderne det forårsager, og de omkostninger der er forbundet med at rette op på fejlen – både økonomisk og logistisk,” forklarer Hanne Pjengaard.

”eButler gav mig et overblik,
som ingen andre kunne give mig,”

- Hanne Pjengaard

Genialt enkelt

I mellemtiden gik institutionslederen sammen med sit personale selv i gang med at se på, hvad der kunne gøres. Takket være den meget præcise oversigt over vandforbruget i eButler fandt de blandt andet frem til, at nogle medarbejdere skyllede af under rindende vandhane, og at nogle af de små børnetoiletter stod og løb konstant. 

Hanne Pjengaard tog også rengøringsmanden med hen til døren med de printede eButler rapporter. Til trods for en sprogbarriere betød den enkle visualisering af forbruget, at budskabet gik klart igennem: ”Der skal ikke analyseres og tolkes på data. Du kan se det helt tydeligt – og det er enkeltheden, der gør, at det er så genialt.”

Det viste sig, at rengøringsmanden i forbindelse med gulvasken ofte lod en vandslange løbe ude i køkkenet, mens han ordnede andre ting i huset. 

For alle opdagelserne gjaldt det, at der hurtigt kunne rettes op på fejlene – men at de ikke var blevet opfanget uden eButler. I kombination med at vandmåleren blev skiftet, kom der derfor til sidst styr på vandforbruget, og mistanken om en lækage kunne afvises. 

560 liter tabt i timen

I dag har Hanne Pjengaard en mobiltelefon med eButler-app’en stående fremme ved sit skrivebord.

Den giver besked med det samme, hvis forbruget overstiger det gennemsnitlige vandforbrug i institutionen. De daglige rapporter bruger hun til stikprøver, eller hvis der er udsving i forbruget, hun vil undersøge nærmere. 

For nyligt opfangede eButler en stigning i vandforbruget. Hanne Pjengaard printede en rapport, som tydeligt vidste et udsving på grafen, og efter en runde i huset fandt hun ud af, at årsagen var et defekt toilet med et vandtab på ca. 560 liter i timen. Ifølge institutionslederen kunne der tidligere nemt have gået op 14 dage før det var blevet opdaget, hvilket kunne have resulteret i en ekstraregning på omkring DKK 10.000. På den måde har eButler lynhurtigt tjent sig selv ind.

”Der skal ikke analyseres og tolkes på data. Du kan se det helt tydeligt – og det er enkeltheden, der gør, at det er så genialt.”

- Hanne Pjengaard

Fælles ansvar for vandspild

Printet af grafen blev bagefter lagt ind i personalerummet, for institutionens vandforbrug er et fælles ansvar. Til introsamtaler med nye medarbejdere viser Hanne Pjengaard derfor også grafen som et visuelt eksempel på, at institutionens vision om bæredygtighed og fornuftig brug af både de menneskellige og naturens ressourcer ikke bare er noget, de siger.
Om Paddehatten
Kombineret børnehave og vuggestue
Antal børn i huset: 112 

Udvikling i årsforbrug

Udviklingen i Paddehattens årlige vandforbrug taler sit tydelige sprog. Forbruget i 2015 er det laveste siden før 2008, hvor vuggestuen blev en del af institutionen. 

2015: 611 m3
2014: 1682 m3
2013: 957 m3
2012: 838 m3
2011: 800 m3
2010: 775 m3


Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Få mere at vide om cookies.