”Et lavere energiforbrug betyder jo egentlig færre penge til os, men de nøjagtige målinger betyder mindre spild, ingen diskussioner med kunder og ingen problemer med skæringsdato for målingerne. Der har vi sparet meget”. Peter Wenzel Kruse, Kommunikationschef ved Nukissiorfiit.

Grønlands forsyningsselskab, Nukissiorfiit, var udfordret af omkostningstung måleraflæsning på grund af topografi og klima samt store indtægtstab fra sene eller manglende betalinger.
 
Efter at have udskiftet alle landets energimålere med intelligente målere og et radiobaseret fjernaflæsningssystem har virksomheden opnået forbedret energistyring og mærkbare økonomiske besparelser.
 
Topografiske og klimatiske udfordringer – herunder en ofte ikke-eksisterende infrastruktur – betød, at måleraflæsning var ekstremt dyrt og tidskrævende. De mange manuelle opgaver indebar en høj risiko for fejl, og nogle af de gamle mekaniske målere målte ikke korrekt på grund af forkert konfiguration og slitage.
I mange husstande var fakturering desuden baseret på et skøn snarere end det faktiske forbrug, hvilket medførte både kundeklager og en ekstra arbejdsbyrde i forbindelse med den årlige opgørelse. 
 
Et andet væsentligt problem var den vanskelige opgave at lukke for strømforsyningen på grund af forsinkede eller udeblevne betalinger. Det nødvendiggjorde ubehagelige og dyre onsite-besøg – ofte til små bygder hvoraf nogle kun kan nås med helikopter eller båd.
 
For at imødekomme disse udfordringer, ønskede Nukissiorfiit en teknisk stabil og fleksibel intelligent målerløsning, der ville gøre mere end blot levere data til fakturering.

”Det der har betydet mest for os, er at vi fra centralt hold automatisk kan aflæse og lukke og åbne for strømmen, så vi undgår ubehagelige situationer ude i de små samfund, hvor alle kender alle. Det var tidligere en af de største udfordringer ved manuel håndtering af målerne,”

Peter Wenzel Kruse, Kommunikationschef ved Nukissiorfiit.

Intelligent energistyring betyder besparelser og enklere målerhåndtering

Den intelligente målerløsning har betydet en række fordele for Nukissiorfiit, som både sparer dem tid, besvær og penge. Virksomheden undgår nu den manuelle årsaflæsning, og med den fjernbetjente afbryderfunktion er det blevet både billigere og mere enkelt at lukke for og genåbne strømforsyningen. 
 
”Det der har betydet mest for os, er at vi fra centralt hold automatisk kan aflæse og lukke og åbne for strømmen, så vi undgår ubehagelige situationer ude i de små samfund, hvor alle kender alle.
 
Det var tidligere en af de største udfordringer ved manuel håndtering af målerne,” siger Peter Wenzel Kruse, Kommunikationschef ved Nukissiorfiit.
 
Præcise og hyppigere måleraflæsninger gør det muligt for virksomheden at overvåge forbrugsmønstre og estimere load profiler.

I forhold til tidligere, hvor målerne tidligere kun blev aflæst en gang om 

året, kan Nukissiorfiit derfor nu være mere proaktiv og hurtigere informere enkelte husstande i tilfælde af ekstraordinære forbrugsmønstre.
 

Kundeindsigt inspirerer til energibevidst adfærd

Øget energibevidsthed er en forudsætning for energibesparelser i private husholdninger. Intelligent måling giver mulighed for konkret og synlig kommunikation af energiforbruget, og forsyningsselskabet har derfor dedikeret en del af deres hjemmeside til overvågning af forbrug.
 
Her kan kunderne følge deres individuelle forbrug og se det i forhold til gennemsnittet for deres lokalområde. Den nemme adgang til opdaterede oplysninger om husstandens forbrug – ned på timeniveau for elmålerne – har gjort kunderne i stand til at opfange uhensigtsmæssig brug af energi og forstå værdien af at vælge energieffektive produkter.
Dette har inspireret en mere energibevidst adfærd blandt Nukissiorfiits kunder.

Intelligente målerdata er grundlaget for fremtidens bæredygtige energiproduktion
 
Nukissiorfiits overordnede ambition er konsekvent at levere bedre og billigere el, vand og varme under hensyntagen til miljø og bæredygtighed. 
 
Som resultat heraf er godt 60 % af selskabets energiafsætning i dag baseret på vedvarende energi.
 
Dokumentation af energibehovet i de enkelte områder er dog en forudsætning for at vide, hvad der vil blive krævet af fremtidige installationer – og netop den dokumentation kan intelligente måledata levere.
 
På den måde giver den forbedrede datahjemtagning et bedre beslutningsgrundlag for den fremtidige implementering af en endnu mere bæredygtig energiproduktion.

Fleksibel løsning, pålideligt system, præcise data

 
Projektet omfattede i alt 46.000 intelligente el-, varme- og vandmålere tilsluttet et radiobaseret fjernaflæsningssystem. Hver måler fungerer som router for op til 70 andre målere. Det sikrer, at hver måler kan nås ad flere forskellige ruter, hvilket resulterer i en daglig aflæsningsperformance på over 99 %. Systemet er en Radio Mesh-løsning, som har den fordel, at den ikke påvirkes af overbelastning, strømafbrydelser eller andre forstyrrelser i grid’et.
 
Op til 700 målere er indbyrdes forbundet i netværk, der kommunikerer med en koncentrator for at videregive data til forsyningsselskabet via GSM/GPRS. Målere, der er placeret for langt væk til radiotransmission, blev udstyret med et punkt-til-punkt-GSM-modul og et SIM-kort, der sender direkte til forsyningsselskabets centrale system.
Om løsningen
  • 46.000 intelligente el-, varme- og vandmålere i et kombineret system med integreret radiomodul og fjernbetjent afbryderfunktionen
  • Radiobaseret fjernaflæsningssystem
  • Måleraflæsningssystemet driftes og hostes i Danmark af Kamstrup
  • Tidsramme: Pilotprojekt blev gennemført i 2007. Systemudrulningen blev afsluttet i 2012.

Nukissiorfiit er Grønlands nationale forsyningsselskab med ca. 400 medarbejdere

Mere information?

Stil spørgsmål eller beskriv din udfordring her
Forespørgsel *
* Vælg venligst et emne
Interesseområde *
* Vælg et eller flere interesseområder
* Please choose one
* Comments are required * Comments are invalid
* Fornavn er obligatorisk * Fornavn er ugyldig
* Efternavn er obligatorisk * Efternavn er ugyldig
* Email er obligatorisk * Email er ugyldig
* Virksomhed er obligatorisk * Virksomhed er ugyldig
* Land er obligatorisk
* State is required
* Province/territory is required
* By er obligatorisk * By er ugyldig
* Postnummer er obligatorisk * Postnummer er ugyldig
* Telefonnummer er obligatorisk * Telefon er ugyldig * Telefon er ugyldig
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.