Mälarenergi valgte et trådløst fjernaflæsningssystem, da Sveriges Rigsdag besluttede, at alle elforbrugere inden 2009 skulle aflæses månedsvist – en strategi, som lønner sig på tærsklen til smart grid.

Den svenske case - fra AMR til smart grid

Håndtering af vedvarende energikilder og elektromagnetiske forstyrrelser

Mange svenske elværker valgte imidlertid blot at overholde minimums-kravene og besluttede sig for den umiddelbart nemmeste systemløsning: elmålere med månedslogger og datatransmission via elkablerne.
Men siden 2009 har verden forandret sig meget: Andelen af vedvarende energikilder vokser (Sverige er af EU blevet pålagt at øge andelen af vedvarende energi til 49 % inden 2020); sammensætningen og mængden af elektroniske applikationer i hjemmene med alt fra lavenergipærer, varmepumper og opladere har ændret sig væsentligt, og dette billede er i stadig forandring. 

Et smart grid til håndtering af vedvarende energikilder og et forbrugsmønster i voldsom forandring stiller krav om flere data fra lavspændingsnettet og en højere performance på kommunikationen med elmålerne.
Derfor bliver der lige nu udskiftet mange målere i Sverige, og mange elværker skifter fra PLC til trådløs radioaflæsning for at kunne imødekomme de nye krav.
Højere performance med Radio Mesh-måleraflæsning
Hos Mälarenergi priser man sig i dag lykkelig over for størstedelen at have foretaget det rigtige valg fra begyndelsen.
Mats Håkansson, adm. direktør i Mälarenergi, udtrykker det således: “De første målere fra Kamstrup havde overkapacitet: energiregistrering i fire kvadranter, udkoblingsrelæ, måling af spændingskvalitet, integreret datalogger og meget mere. Det var meget mere, end vi kunne udnytte. Men i dag anvendes funktionerne, og vi har blandt andet stor glæde af firekvadrant-måling, da mange kunder har opsat solcelleanlæg og nu kan nettoafregnes.”

Ingen problemer med elektromagnetisk støj

Et andet vigtigt parameter for Mälarenergi var selve kommunikationsteknologien. Selskabet valgte fra begyndelsen at satse mest på radiokommunikation, fordi man var nervøs for elektromagnetiske forstyrrelser i elkablerne.

Elektromagnetisk støj forstyrrer datatransmissionen i PLC-løsninger (Powerline Communication), mens trådløse kommunikationsløsninger i sagens natur ikke har disse problemer.
Netop Sverige er et godt eksempel på, hvordan elektromagnetisk støj kan nedsætte aflæsningsperformance i et PLC-system, så der bliver problemer med at få data hjem til tiden. Støjen hidrører for en stor dels vedkommende fra den omfattende udskiftning af glødepærer med lavenergipærer.
Mälarenergi har et sammensat system til fjernaflæsning med 75.000 Kamstrup-elmålere, som aflæses via radio og ca. 25.000 andre målere, som aflæses via PLC. For at undgå elektromagnetiske forstyrrelser benyttes lav sendefrekvens til de PLC-aflæste målere, men dermed bliver hastigheden tilsvarende langsom, og kommunikationen afslører sig som værende uegnet til smart grid-formål.

Mälarenergi valgte fra begyndelsen at satse mest på radiokommunikation, fordi man var nervøs for elektromagnetiske forstyrrelser i elkablerne.

“Integrationen mellem Kamstrups kommunikationsinfrastruktur og Teklas DMS er for os en ægte Smart Grid-applikation, fordi den giver os en detaljeret indsigt i distributionsnettet. Det giver på en gang mulighed for målrettet fejlsøgning og bedre kundeservice. Og så letter den form for teknisk integration
det administrative arbejde betydeligt.” 

Mats Håkansson, adm. direktør i Mälarenergi

Netoptimering

Gennem systemintegration

Mälarenergis mere fremsynede tilgang til smart metering viser sig i, at de betragter måleren som andet og mere end et kasseapparat.

Selskabet så hurtigt en række andre fordele ved fjernaflæsningen i forhold til optimering af forsyningsnettet, og Mälarenergi var dermed allerede fra begyndelsen sporet ind på smart grid.

“Det var naturligvis den vigtigste faktor, at vi kunne give kunderne korrekt, månedlig afregning for deres faktiske forbrug, for à conto-betaling er ikke særlig kundevenligt. Men vi havde også blik for, hvordan vi kunne udnytte teknologien til at høste flere fordele, blandt andet til at få et bedre indblik i forsyningsnettet,” siger Mats Håkansson.

For at få et bedre udbytte af målerne integrerede Mälarenergi fjern-aflæsningssystemet med deres Distribution Management System (DMS) ved hjælp af et såkaldt DMS-AMR-modul. Mälarenergi havde gennem længere tid benyttet det meget anvendte DMS fra finske Tekla som det vigtige link mellem målerne i lavspændingsnettet og SCADA-systemet.

Tekla DMS er koblet op mod elmålerne, som kan sende en række vitale informationer direkte til analyse i

DMS. Det gælder blandt andet informationer om manglende faser, over- og underspænding og push-alarmer ved faseafbrud.

Partnerskab mellem Tekla og Kamstrup

I 2012 indgik Tekla og Kamstrup et formelt partnerskab, der sikrer nem integration af data fra Kamstrup-målerne med Teklas DMS.

Partnerskabet mellem Tekla og Kamstrup sikrer, at leverandørerne tilpasser hvert deres system til hinanden for at holde integrationsarbejdet på et minimum. 

Via Tekla DMS, Mälarenergi kan via Tekla DMS sende forespørgsler ud til en måler under en samtale med en kunde for at finde eventuelle fejl; og efter reparation af strømafbrud kan der via DMS udsendes en såkaldt clean-up-forespørgsel til de berørte målere for at checke, om alle kunder har strøm igen.

Åbne standarder reducerer kompleksiteten

Mälarenergi beviser dermed fordelen ved, at leverandørerne anvender transparente systemer. Åbne protokoller og brugen af standardkomponenter reducerer kompleksiteten i store systemløsninger, 

og det er netop et af Mälarenergis krav til fremtidens smart grid.

Med den fremtidssikrede løsning og de mange erfaringer med fjernaflæsning står Mälarenergi godt rustet til at træde ind i smart grid-tidsalderen. Men nogle sten skal ryddes af vejen, og nogle forudsætninger skal opfyldes Mats Håkansson nævner færre systemer og en hurtigere infrastruktur, hvilket blandt andet indebærer en plan om at skifte PLC-målerne ud med en anden type målere, hvor Radio Mesh er et stærkt alternativ. Så vil Mälarenergi være et skridt nærmere at kunne få afbrudsinformation i realtid og hurtigere respons på hændelser og have bedre muligheder for at foretage fejlsøgning i lavspændingsnettet.

En væsentlig forenkling af systemarkitekturen opnås i kraft af, at der kun vil være brug for én teknologi, nemlig et og samme Radio Mesh-system, som kan kommunikere med både el-, vand- og varmemålere. Mälarenergi viser dermed igen vejen ved at designe sit smart grid til også at omfatte andre forbrugsarter end el. 

Mälarenergi er et af Sveriges største forsyningsselskaber og har været kunde hos Kamstrup siden 2001.

Mälarenergi er et multiforsyningsselskab, som leverer el til 144.000 kunden, foruden vand og fjernvarme til ca. 15.000 kunder og bredbånd til 54.500 husstande og 2.250 virksomheder.

Målesystem:

  • 75.000 Kamstrup-elmålere med Radio Mesh-kommunikationsinfrastruktur.
  • Kamstrup-varmemålere og -vandmålere integreret.
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.