Inteligentní měřiče OMNIPOWER

Objevte úplný potenciál inteligentní rozvodné sítě

Inteligentní měřič je jednou z klíčových komponent systému inteligentní rozvodné sítě.

Vedle měření spotřeby energie je inteligentní měřič centrálním prvkem při zajišťování

možnosti objevení plných možností inteligentní sítě.

OMNIPOWER je naše odpověď na vysoce výkonné inteligentní měřiče, zajišťující dlouhodobou stabilitu a spolehlivost pro všechny aplikace.

Inteligentní měřiče pro všechny aplikace

Aktualizujte své inteligentní měřiče vzduchem

Měřiče energie OMNIPOWER můžete aktualizovat na novou funkci přes síťovou infrastrukturu. OMNIPOWER splňuje veškeré bezpečnostní aspekty softwarového průvodce vydaného WELMEC a má příslušné schválení. Umožňuje dálkový upload softwaru a vede záznam o všech pokusech o upload. Kromě toho jsou detekovány a bráněny zlovolné útoky.
Používáme cookies ke sledování návštěvnosti našich webových stránek. Žádná osobní data nejsou ukládána. Přečtěte si více o cookies