Přehled systému

Vytvořen pro maximální flexibilitu a nová odvětví

Platforma inteligentní rozvodné sítě OMNIA nabízí vysokou flexibilitu v rámci systému a snadno se integruje s jinými systémy. Obsahuje klíčové prvky, které mají zásadní důležitost
 pro veškeré technické infrastruktury - inteligentní měřiče, komunikační infrastrukturu, funkci správy měřených dat a inteligentní rozvodné sítě - a v plném rozsahu splňují požadavky evropských norem.

OMNIA Suite je naší odpovědí na optimalizaci rozvodné sítě. OMNIA Suite komplexní platforma inteligentní rozvodné sítě, obsahující veškeré potřebné komponenty, která nabízí kompletní řadu inteligentní technologie, podpory a znalostí.

Obsahuje inteligentní měřiče, funkce síťové komunikace, správy měřených dat a inteligentní rozvodné sítě, přizpůsobené na míru dnešnímu odvětví technických infrastruktur.
Skutečná platforma pro více technických infrastruktur, systém integruje všechny typy dodávek - elektrickou energii, vodu, plyn, vytápění a chlazení - a veškeré moderní komunikační technologie. 

OMNIA je otevřené standardní vysoce výkonné řešení, splňující požadavky mezinárodního trhu a zákonné požadavky, podporující nové zdroje dodávky energie.

OMNIA Suite poskytuje možnosti pro monitorování dílčí stanice, sestavování profilů kvality napětí a detekci celkového harmonického zkreslení z každého měřicího bodu, což poskytuje majiteli rozvodné sítě jedinečný přehled o distribuční síti. Okamžitě po instalaci komunikují měřiče svou identitu head-end systému. Vyšší inteligence měřičů a koncentrátorů poskytuje rychlé odezvy i vysokou frekvenci dat z rozvodné sítě nízkého napětí.

 

Optimalizace rozvodné sítě

Podporována systémem OMNIA

Optimalizace rozvodné sítě je proces vytváření co nejlepší distribuční sítě. Optimalizovaná rozvodná síť je potřebná k naplnění všech požadavků a poskytování výhod, jako je vyšší efektivita, spolehlivost a bezpečnost dodávky a využívání energie. Optimalizace rozvodné sítě

se tedy stala klíčovým prvkem pro vytváření a správu spolehlivé a inteligentní dodávky elektrické energie i do budoucnosti.

Ve společnosti Kamstrup věříme, že klíčem k optimalizaci rozvodné sítě je porozumění rozvodné síti a průběžné dobré povědomí o této síti. Kvalita dat

a jejich četnost jsou nejzákladnějšími předpoklady dobře fungující inteligentní sítě. Proto se soustřeďujeme na dosažení stabilního, vysoce výkonného systému. Naše předchozí projekty potvrzují, že bezdrátová technologie dosahuje mimořádnou úspěšnost při odečítání měřidla.

OMNIA je vysoce výkonný systém, který dokáže dodávat data v reálném čase od všech spotřebitelů a z nejzazších konců sítě nízkého napětí, a umožňuje vám činit přesné odhady a diagnostiku pro optimalizaci výkonu rozvodné sítě a provádění cílené identifikace a řešení problémů a cílených investic.

Considered your best set-up during operations?

- How do you secure high performance?
- How do you maintain the high data security level necessary?
- Do you have the necessary resources and competences?
- Do you have the necessary IT set-up?
- How do you get support on daily issues?

We can deliver everything from basic support to a complete service solution. 

Want to learn more about Kamstrup as a service partner?

Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.