Schválení

flowIQ® 2200 je podrobován komplexním zkouškám se záměrem zajistit dlouhodobě stabilní, přesný a spolehlivý vodoměr k měření spotřeby v domácnostech.

● Certifikován dle MID podle OIML R49 ● DK-0200-MI001 022 ● DK-0200-MI001 038 ● Krytí IP68 ● Schválen pro pitnou vodu.