Zajištění dodávek energií v rostoucí ekonomice

Inteligentní síť je připravena

Vysoce výkonný systém inteligentního měření je nejdůležitějším stavebním kamenem

S nasazením pokročilého systému inteligentního měření je nyní vedoucí poskytovatel energie v Chile Skupina CGE dobře připravena na zavedení úplné inteligentní sítě - vysoce výkonný systém inteligentního měření bude nejdůležitějším stavebním kamenem budoucí inteligentní sítě.

Chile bojuje s typickými problémy rostoucí ekonomiky: rychlý hospodářský růst vede k vyšší informovanosti spotřebitelů a zesiluje potřebu efektivního řízení na straně poptávky. Bezdrátový systém inteligentního měření dodávaný společností Kamstrup umožňuje flexibilní tarify, domácí automatizaci a služby více sítí, které jsou určeny k usnadnění stabilního zásobování energií.

Bezpečné zásobování energií 
CGE má celkem 2,3 milionu odběratelů elektřiny. Projekt je jednou z prvních realizací inteligentního měření v Chile.  "Tento projekt je životně důležitým opatřením pro budoucí rozvoj podniků včetně bezpečné a stabilní dodávky energie," říká Eduardo Mora, technologický ředitel & I+D ve společnosti TECNET (technologický partner Skupiny CGE).

Luis Aedo, ředitel dohledu nad ztrátami v TECNET komentoval 100% úspěšnost výsledku měření: "Nový měřicí systém nám poskytuje důležité funkce, jako je detekce neopravnéné manipulace, kontrola kvality napětí, regulace limitního výkonu, ztráta kontroly nad sítí a možnost registrace místně vyrobené energie, která se exportuje do sítě například fotovoltaickými panely. Jedná se o významný krok směrem k rychlejším a bezpečnějším odečtům měřidel a hladšímu fakturačnímu systému, který nám umožní poskytovat lepší služby a uvolní zdroje pro jiné obchodní cíle."

Flexibilní tarify 
Když hovoří o důvodu výběru řešení od společnosti Kamstrup, Eduardo Mora uzavírá: "Mezi systémovými řešeními, která jsme studovali, zvítězilo řešení od společnosti Kamstrup svou použitelností a zdálo se být i nejodolnější z hlediska budoucnosti. Společnost Kamstrup vykazuje vysoký stupeň flexibility, protože je schopna přizpůsobit řešení našim specifickým požadavkům."
"Podrobné mapování energetického uživatelského schématu jednotlivého zákazníka umožní tarify na míru ve prospěch zákazníka, který v důsledku toho pocítí měsíční úspory na faktuře za elektřinu a získá tak silnou motivaci pro změnu svého chování jako spotřebitele energie efektivnějším směrem" říká Luis Aedo.

Domácí automatizace
Mimoto dodaná inteligentní měřidla umožňují domácí automatizaci s vícenásobnými komunikačními standardy, jako je Wireless M-Bus, ZigBee a Z-Wave; integrovaný Multi-Utility Controller (MUC) dokonce umožňuje integraci dálkového odečtu vody, plynu a tepla v jednom a tomtéž systému měření s použitím stejné bezdrátové technologie. Multi-Utility Controller otevírá zcela nové oblasti podnikání.

"Mezi systémovými řešeními, která jsme studovali, zvítězilo řešení od společnosti Kamstrup svou použitelností a zdálo se být i nejodolnější z hlediska budoucnosti. Společnost Kamstrup vykazuje vysoký stupeň flexibility, protože je schopna přizpůsobit řešení našim specifickým požadavkům."


Eduardo Mora, ředitel technologie & I+D v TECNET

Santiago, Chile


Skupina CGE - jeden z největších energetických konglomerátů v Chile odpovědný za distribuci 40% elektřiny v Chile a obsluhující více než 7 milionů lidí. www.cge.cl 

TECNET - dceřiná společnost provozních služeb Skupiny CGE. www.tecnet.cl

Projekt: Správa inteligentního měření elektřiny

Časový rámec: 2012
Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.