Voda nepřinášející zisk

Chraňte své zisky přesnými odečty měřidel

Voda nepřinášející zisk

Typická veřejná síť může zvýšit příjmy až o 8 % zavedením statických ultrazvukových vodoměrů.

Inteligentní vodoměry registrují spotřebu při spuštění průtoku na nízké úrovni pouhých 2 l/h namísto tradičních mechanických měřidel s mnohem vyšším spouštěcím průtokem. S přesnějšími odečty měřidel dostávají zákazníci spravedlivé vyúčtování na základě skutečné spotřeby,

což se promítá do vyšších příjmů. Vezměte si jako příklad německou vodárnu: ve vodárně Florenberg je více než 4800 měřicích bodů; snížení pohybu mechanických měřidel o 3 % zvýší vážné ztráty vody a zisku v potenciální výši přes 30 milionů litrů vody nepřinášející zisk za rok jednoduše proto, že je 

vodoměr nezaregistroval. Data dostupná s inteligentními měřidly rovněž nabízejí více informací zástupcům zákaznických služeb v případě dotazů zákazníků, což pomáhá zkrátit dobu potřebnou na výběr pohledávek a zlepšuje cash flow. 

Florenberg case story

"Budeme schopni rychleji lokalizovat prasklá potrubí a sestavovat analýzy ztrát vody pomocí našeho systému procesního řízení."

Provozní ředitel Stephan Hahn, městská vodárna Florenberg

Používáme cookies ke sledování návštěvnosti našich webových stránek. Žádná osobní data nejsou ukládána. Přečtěte si více o cookies