Měření u nájemníků

Snadná a časově úsporná správa spotřeby energie a vody

Transparentnost, jednoduchost a flexibilita

Transparentnost přínáší spokojené nájemníky a snížení nákladů

Řešení pro měření u nájemníků od společnosti Kamstrup vám poskytne přehled a podrobné informace o spotřebě elektrické energie a vody, jaké jste dříve neměli k dispozici. A zajišťuje přesné a spravedlivé fakturování nájemníkům. Přesná naměřená data jsou prezentována snadno pochopitelným způsobem – na platformě, kterou si zvolíte (PC, tablet nebo chytrý telefon), kdy je požadujete a komu potřebujete. Rychlá detekce úniků zajišťuje, že je možné okamžitě podniknout patřičnou akci. Tím se zabrání nečekaným fakturám pro nájemníky a sníží se náklady. Bonusem je, že při individuálním měření u

nájemníků dochází k menšímu počtu reklamací a snadnějšímu řešení těch, ke kterým přesto dojde.

Jednoduchost šetří čas 

Představte si, kolik ušetříte času, když nebudete muset vypisovat roční výkazy nebo se zabývat tím, jak se dostat do všech bytů kvůli odečtu. Automatický sběr dat je součástí našeho řešení, což znamená, že data měřičů jsou vždy aktuální a dostupná. Také máte přístup nejen k aktuálnímu odečtu měřičů, ale i k úplné historii dat kvůli analýze nebo za účelem iniciativ ohledně energetické účinnosti. 

Použití jediného systému pro odečet spotřeby vody, tepla, chladu a elektrické energie zjednoduší vaší každodenní práci a výrazně usnadní administrativu.


Flexibilita vám poskytuje kontrolu 
Vaše potřeby a preference ohledně měření u více nájemníků definují řešení, které pro vás připravíme. Umožníme vám, abyste prováděli fakturaci sami, nebo ji může pro vás dělat někdo jiný. Také poskytujeme smlouvy o službách, které vyhovují vašim potřebám, a nenutíme vás do dlouhodobých kontraktů. Tímto způsobem přesně víte, za co platíte, takže neexistují žádné skryté náklady.

Naše řada řešení pro individuální měření vám umožní začít jednoduše a postupně řešení rozvíjet na základě vašich rostoucích potřeb. Integrace s jinými aplikacemi je jednoduchá, takže volba je na vás. 

Přínos pro vaše nájemníky je evidentní...

Vaše nájemníky pochopitelně zajímá především spravedlivé účtování založené na skutečné spotřebě, snížení nákladů a žádné neočekávané faktury. S pomocí našich řešení pro individuální měření nabízíme vašim nájemníkům také podrobné informace a umožníme jim sledovat jejich skutečnou spotřebu v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. 

To jim umožní získat rychlý přehled, nastavit upozornění a porovnat jejich spotřebu v průběhu období. Budete překvapeni, kolik lidí je zodpovědných a změní své každodenní chování a způsoby spotřeby energie, jakmile transparentně vidí, jak se to projeví na jejich faktuře. 

Jste připraveni na Směrnici o energetické účinnosti a na 31. prosinec 2016?

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) stanovila závazná opatření, která umožní dosáhnout v rámci EU cíle 20% energetické účinnosti do roku 2020. Směrnice nařizuje, že musí být instalovány individuální měřiče spotřeby, aby byla zjišťována skutečná spotřeba energie a vody u nájemníků.

Nové požadavky:
• Fakturace minimálně jednou ročně
• Data spotřeby musí být nájemníkovi dána k dispozici dvakrát ročně. Pokud to nájemník požaduje, tak dokonce čtyřikrát ročně.
• Fakturace a fakturační informace musí být nájemníkům k dispozici v elektronické podobě. 
• Grafické porovnání musí umožnit srovnání s daty z předchozích let.

Termín implementace je 31. prosinec 2016.
Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.