Výkonnost systému

Bezdrátová komunikace

Bezdrátová komunikace

Bezpečná volba pro budoucí systémy inteligentní sítě

Společnost Kamstrup se rozhodla zaměřit se na bezdrátová komunikační řešení spíše než na komunikaci založenou na PLC. Důvodem pro to je naše přesvědčení, že bezdrátová komunikace je pružnějším, stabilnějším a bezpečnějším řešením ve spojení se systémy inteligentních sítí budoucnosti.

Je skutečností, že stále více a více jednotek, jakými jsou tepelná čerpadla, solární panely, auta na elektrický pohon

a nízkoenergetické žárovky se instalují do elektrické sítě, která vysílá hluk. To má za následek podstatně hlučnější elektrickou síť, která je současně - v průměru 24 hodin denně - zatěžována téměř na maximum. Jedním z požadavků na inteligentní síť je možnost připojení a odpojení např. aut na elektrický pohon a tepelných čerpadel ve špičkách.

Výše uvedené je velmi relevantní

problém v souvislosti s komunikačními řešeními na bázi PLC, protože řídicí signály lze jen stěží posílat po hlučných kabelech. Se stejným problémem je třeba počítat při odesílání alarmů z měřidel do systémů, které mají tyto alarmy zpracovat. Současně se zdá, že systémy PLC ruší elektronická zařízení konečného zákazníka, kterému se kvůli signálům v systému PLC náhodně zapínají zařízení.

Přemosťující elektromagnetismus

Bezdrátová řešení jsou nezávislá na stavu elektrické sítě a problémům se zatížením se tak lze zcela vyhnout řešením na bázi rádiové sítě typu mesh. Bezdrátový komunikační systém může např. odesílat a přijímat alarmy vyvolané problémy se zatížením i ve špičkách. To umožňuje veřejné síti reagovat v případě přetížení včas.

Společnost Kamstrup nepřipouští výhrady týkající se elektromagnetického rušení, což znamená, že ani elektronická zařízení ani stabilita odečtů měřidel nejsou tímto rušením ovlivněny. Společnost Kamstrup bezvýhradně zaručuje výkonnost odečtů na 99,9-100%.

Inteligetní síť typu mesh

Investovali jsme velké množství svých rozvojových zdrojů do datového kolektoru, který rozvádí inteligenci síťového řešení do koncentrátoru. To dává síti typu mesh schopnost rychle reagovat a extrémně vysokou datovou kapacitu.

Snížení nákladů

Nízké náklady na komunikaci dat z důvodu nízkého počtu koncentrátorů

S bezdrátovou komunikační infrastrukturou náklady klesnou, protože jeden koncentrátor může podporovat až 1000 měřidel a počet koncentrátorů je nezávislý na počtu sekundárních rozvoden 10/0,4 kV.

To také zajišťuje nízké náklady na datovou komunikaci, 

protože je potřebná jen jedna linka datové komunikace na koncentrátor. V řešeních na bázi PLC se typicky používá jeden koncentrátor se na jednu sekundární rozvodnu a je třeba mít mnohem více koncentrátorů, což vede k vyšším nákladům na údržbu a komunikaci.

Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.